Hukuk Yargılamasında E-Duruşma Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi
Yazı

Hukuk Yargılamasında E-Duruşma Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Hukuk yargılamalarında aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden, tarafın veya vekilinin duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine; tanığın, bilirkişinin, uzmanın ve diğer ilgililerin dinlenilmelerine olanak sağlayan e-duruşma uygulamasının usul ve esaslarını belirleyen “Hukuk Muhakemelerinde Ses Ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik”(*Yönetmelik), 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de...

DAVA KONUSU HAKKIN KORUNMASI İÇİN ALINAN KARAR:İHTİYATİ TEDBİR
Yazı

DAVA KONUSU HAKKIN KORUNMASI İÇİN ALINAN KARAR:İHTİYATİ TEDBİR

Bir hukuk devletinde kişilerin haklarını korumak veya onlara kavuşmak amacıyla mahkemelere başvurması, hakkını yasal yollardan araması gerekmektedir. Dava açılarak korunmaya veya elde edilmeye çalışılan dava konusu hakkın, henüz dava süreci sonuçlanmadan önce kaybolması, devredilmesi, zarar uğraması, elden çıkarılması, yok olması gibi ihtimaller ise her zaman vardır. Böyle bir durumda kişinin davayı kazanması bir anlam ifade...

İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINA KARŞI TEMYİZ YOLUNA GİDİLEBİLİR Mİ?
Yazı

İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINA KARŞI TEMYİZ YOLUNA GİDİLEBİLİR Mİ?

  İhtiyati tedbir kararları her zaman tartışmalı konulardan biri olmuştur. Ancak taraflardan birinin menfaati zedelenmiş ise kanun yollarından temyize gidilebilir mi? Yargıtay hukuk daireleri konuyu farklı olarak değerlendirmiş ve sonunda konu Yargıtay Büyük Genel Kurulu’na gelmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulu 2013/1 Esas ve 2014/1 Karar 21.02.2014 tarihli kararı ile ihtiyati tedbir istemi ile ilgili düzenlemede...

DAVAYI DEĞİŞTİRME YASAĞI
Yazı

DAVAYI DEĞİŞTİRME YASAĞI

DAVAYI VEYA SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME VE GENİŞLETME YASAĞI Bir konu hakkında dava açarken davada neyin talep edildiğinin açıkça ifade edilmesi ve o konuyla ilgili haklılığın ispatına yarayan her olay ve delilin mahkemeye sunulması önemlidir. Çünkü hukuk mahkemelerinde hakim taraflarca öne sürülmeyen, mahkemeye sunulmayan olaylar veya delilleri kendiliğinden araştıramaz ve  dikkate alamaz.  Bütün olay ve delilleri mahkemenin...

Yazı

BASİT YARGILAMA USULÜYLE GÖRÜLEN DAVALAR

  Hukuk yargılamasında iki tür yargılama usulü vardır; Yazılı yargılama usulü ve basit yargılama usulü. Basit yargılama usulü hukukumuzda istisnai olarak sadece belli mahkemelerde veya belli davalarda uygulanır. Kanunda açıkça basit yargılama usulüne tabi olduğu belirtilmeyen dava ve işler yazılı yargılama usulüne göre görülür. Basit yargılama usulüne tabi olan davalarda tarafların dilekçelerini hazırlarken çok daha...

Yargı Kararlarının Uygulanması Ve Kesinleşme Problemi
Yazı

Yargı Kararlarının Uygulanması Ve Kesinleşme Problemi

  Hak ve menfaatleri çatışan taraflar mahkemeden aldıkları kararı derhal uygulatmak isterler. Fakat bu her zaman ve şartta mümkün olmamaktadır. Mahkeme kararlarının uygulanması cebri icra yoluyla sağlanır. Türk hukukunda kural olarak mahkemeden bir karar çıktığında bu kararın uygulanması derhal istenebilir. Mahkeme kararıyla birlikte hemen icra dairesine başvurarak karşı tarafa bir icra emri gönderilmesini isteyebilirsiniz. Ancak...