Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler iş ilişkilerinin temelini ve hukuki zeminini oluşturmaları nedeniyle önem taşırlar. Sözleşmeci tarafların menfaatlerine en uygun sözleşmelerin hazırlanması, ilgili mevzuatın iyi bilinmesi, çıkabilecek uyuşmazlıkların iyi tespit edilmesi ve karşılıklı beklenti ve sorumlulukların açık bir biçimde sözleşme içeriğinde ifade edilmesiyle olur. Sözleşmesel riskleri en aza indirmeyi ve müvekkillerinin menfaatlerini en üst seviyede korumayı ilke edinen ekibimiz, iş ilişkilerinizde en önemli destekçiniz olacaktır. Sözleşme görüşmelerine sizinle veya sizin adınıza katılım sağlayıp sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması ve sözleşme kaynaklı davaların yönetilmesinde, kısacası her adımda yanınızdayız. Hazırladığımız sözleşmelerden bazıları;

Taşınır ve Taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmeler
Satıcının mülkiyeti devir ve teslim borcunu yerine getirmedeki temerrüdünden doğan talepler
Satıcının ayıba karşı tekeffül borcu
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
Alım, geri alım ve ön alım sözleşmeleri
İstisna, Vekâlet ve Simsarlık Sözleşmeleri
İstisna sözleşmesinde müteahhidin borçları, özen ve sadakat
Eser sözleşmeleri
Hizmet sözleşmeleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri, iş sahibinin ücret ödeme borcu,
Kira sözleşmeleri, kiralayanın gayrimenkuldeki bozukluk ve eksikliklerden doğan sorumluluğu, kiracının kir parasını ödememesi ve sonuçları, tahliye davaları
Ariyet sözleşmeleri, ariyet alanın geri verme borcu
Karz sözleşmeleri
İnşaat sözleşmeleri, arsa payı(kat) karşılığı inşaat sözleşmeleri
Finansal Kiralama(Leasing) Sözleşmesi, tescili ve şerhi, kiracının sözleşme süresince kiralananın hasar ve ziyanından sorumluluğu
Franchising Sözleşmesi
Ortaklık Sözleşmeleri
Şirket esas sözleşmeleri
İş sözleşmeleri
Acentelik sözleşmeleri
Sigorta sözleşmeleri