İş Hukuku

İş Hukuku

Solmaz Hukuk & Danışmanlık olarak, iş ilişkilerinizde çalışanlarınız ve alt çalışanlarınızla yapacağınız iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş yeri iç düzenlemelerinin yapılmasında ve insan kaynakları politikalarının oluşturulmasında regülatif hizmetlerin verilmesi, tüm bu süreçlerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması alanlarında müvekkillerimize hukuki hizmetler sunuyoruz. Sadece iş sözleşmelerinin hazırlanması aşamasında değil, iş sözleşmelerinin feshedilmesi süreci ve fesih sonrası açılacak işçi-işveren davalarınızda da uzman ekibimiz aktif dava tecrübesiyle yanınızda.
İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları
İş akdinin feshi davaları
Sözleşmenin yorumlanması davaları
İşe iade davaları
Sosyal sigorta davaları
Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
Sigortalılığın tespiti davaları
Kanunundan doğan uyuşmazlıkların dava ile çözülmesi,
İşten ayrılma ve ücret davaları
Fazla çalışma, gece çalışması ücretleri
Hafta tatili ücreti
Ücretli izinler ve yıllık izin ücretleri
Meslek hastalığından doğan tazminat talepleri
Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve taslak sunumu
Kötüniyet tazminatı ve sendikal tazminat
İşverenin eşit davranma borcu ve ayrımcılık tazminatı
Haksız fesih tazminatı
İşe başlatmama tazminatı (iş güvencesi tazminatı)
Boşta geçen süre ücreti talebi
Prim, ikramiye ve ücret uyuşmazlıkları
İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması,
İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
İşveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık
Personel istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler
İş sözleşmelerinin ve anlaşmaların hazırlanması
İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
Yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi
İşçi davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
İzin defterleri, devam çizelgeleri ve ücret tablolarının denetlenmesi
İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
İş sözleşmelerinin yasa kapsamında güncellenmesi
Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetleri de hizmet sunduğumuz alanlar arasındadır.