İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

Solmaz Hukuk & Danışmanlık olarak, iş ilişkilerinizde çalışanlarınız ve alt çalışanlarınızla yapacağınız iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş yeri iç düzenlemelerinin yapılmasında ve insan kaynakları politikalarının oluşturulmasında regülatif hizmetlerin verilmesi, tüm bu süreçlerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması alanlarında müvekkillerimize hukuki hizmetler sunuyoruz. Sadece iş sözleşmelerinin hazırlanması aşamasında değil, iş sözleşmelerinin feshedilmesi süreci ve fesih sonrası açılacak işçi-işveren davalarınızda da uzman ekibimiz aktif dava tecrübesiyle yanınızda.

 • İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları
 • İş akdinin feshi davaları
 • Sözleşmenin yorumlanması davaları
 • İşe iade davaları
 • Sosyal sigorta davaları
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
 • Sigortalılığın tespiti davaları
 • Kanunundan doğan uyuşmazlıkların dava ile çözülmesi,
 • İşten ayrılma ve ücret davaları
 • Fazla çalışma, gece çalışması ücretleri
 • Hafta tatili ücreti
 • Ücretli izinler ve yıllık izin ücretleri
 • Meslek hastalığından doğan tazminat talepleri
 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve taslak sunumu
 • Kötüniyet tazminatı ve sendikal tazminat
 • İşverenin eşit davranma borcu ve ayrımcılık tazminatı
 • Haksız fesih tazminatı
 • İşe başlatmama tazminatı (iş güvencesi tazminatı)
 • Boşta geçen süre ücreti talebi
 • Prim, ikramiye ve ücret uyuşmazlıkları
 • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması,
 • İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
 • İşveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık
 • Personel istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler
 • İş sözleşmelerinin ve anlaşmaların hazırlanması
 • İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
 • Yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi
 • İşçi davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
 • İzin defterleri, devam çizelgeleri ve ücret tablolarının denetlenmesi
 • İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • İş sözleşmelerinin yasa kapsamında güncellenmesi
 • Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetleri de hizmet sunduğumuz alanlar arasındadır.