Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

Solmaz Hukuk & Danışmanlık Ofisi olarak, kişilerin özel hukuktan kaynaklanan talep ve işlemlerinde de hukuki hizmetler sunuyoruz. Ekibimiz her konuda olduğu gibi özelliği gereği ekstra hassasiyet gerektiren aile hukuku uyuşmazlıklarında da müvekkillerine en iyi sonucu en kısa zamanda sunmak için çalışır. Aile hukuku alanında, boşanma davaları, boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri, nafaka istemleri, çocukların durumu ve çocukla kişisel ilişki kurulması, mal paylaşımı konularında deneyim sahibi avukatlarımız bu süreci en avantajlı şekilde yürütmeniz ve sonuçlandırmanız için gereken özeni göstereceklerdir.

Miras hukuku, ölen kişinin mal, hak ve borçlarının mirasçıya geçişi süreciniz düzenleyen bir alandır. Miras bırakanın ölümden önce yapacağı miras sözleşmeleri, vasiyetnameler gibi ölüme bağlı tasarrufları resmi usullere ve rijit şekil kurallarına tabidir. Yine, miras bırakanın ölümünden sonra yapılacak veraset ve intikal işlemlerinin yapılması biz dizi evrak ve bürokrasi işinin yapılmasını gerektirir. Mirasçılar için karmaşık olabilecek bu süreçlerin hukuki zeminde yürütülmesi ve kısa sürede sonuç alınabilmesi için hukuki danışmanlık alınması tavsiye edilmektedir. Bu konularda ofisimizin size sunabileceği profesyonel hizmetlerden bazıları şunlardır;

 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları
 • Mal paylaşım davaları, mal rejiminin tasfiyesi işlemleri
 • Nafaka davaları (tedbir,  iştirak, yoksulluk nafakası),
 • Velayet (velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması) ve vesayet davaları,
 • Uluslararası çocuk kaçırma davaları(Taraf olduğumuz ilgili Lahey Sözleşmesi kapsamında)
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetin yerine getirilme davası
 • Çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin alınması,
 • Boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi, mal ortaklığı, mal ayrılığı rejimlerinin tasfiyesi
 • Eşin artık değere aktılma alacağı
 • Zina nedeniyle boşanma davası, terk nedeniyle boşanma davası, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma(şiddetli geçimsizlik), eşin suç işlemesi veya haysiyetsiz hayatsürmesi nedeniyle boşanma davası, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davası
 • Aile malları ortaklığı kurulması
 • Vasi veya kayyım tayini
 • Babalık davası
 • Soybağına ilişkin davalar (soybağının reddi, küçüğe fiilen bakma sebebiyle nafaka davası)
 • Evlat edinme işlemleri
 • Miras sözleşmesi
 • Mirasçılık belgesi(veraset ilamlarının) alınması
 • Mirasın paylaşılması, ortaklığın giderilmesi(izale-i şuyu) davası
 • Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi
 • Miras payının devri
 • Muris muvazaasından kaynaklanan talepler, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil talebi
 • Elbirliği mülkiyetinde taşınmazın terekeye iadesi şeklinde dava açılması
 • Mirasın denkleştirilmesi talebi, mirasbırakanın çocukları arasında yarattığı dengesizliğin giderilmesi
 • Tenkis davası, saklı pay ihlallerinin giderilmesi,
 • Mirastan feragat, mirastan yoksunluk ve mirasçının mirasçılıktan çıkarılması talepleri
 • Mirasın reddi
 • Miras sebebiyle istihkak davaları
 • Veraset ve intikal işlemleri