Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul alım satım ve diğer tapu işlemleri, resmi şekil ve usul kurallarına tabidir. İlgili makamlara başvuru yapılmadan önce evrakların eksiksiz hazırlanması ve değerleme işlemlerinin tamamlanması gerekir. Solmaz Hukuk & Danışmanlık olarak, yerli ve yabancı müvekkillerimizin Türkiye’den gayrimenkul alım-satım ve kira işlemlerinin her aşamasında ihtiyaç duydukları kolaylıkları sağlıyoruz. Sözleşmelerin hazırlanması, gayrimenkul değerlemelerinin yapılması, imar planlarına uygunluk incelemelerinin yapılması, gerekli izin/ruhsatların alınması ve tapu-kadastro süreçlerinin tamamlanması dahil her aşamada alanında uzman ekip arkadaşlarımızdan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti talebinde bulunabilirsiniz.
Gayrimenkul satın alma ve satım sözleşmelerinin, satış vaadi sözleşmelerinin müzakereleri ve düzenlenmesi
Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
Tapu sicilinin yanlış tutulmasından dolayı Devlete karşı açılan tazminat davaları
İradeyi bozan hata, hile, korkutma ve gabin gibi sebeplerle tapu iptali ve tescili
Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili
Kira Sözleşmeleri, kira bedelinin tespiti davaları,kira alacakları, kiracının tahliyesi davaları
Tahliye davasında kiracının kira borcuna itirazı ve itirazın kaldırılması yöntemi
Kira sözleşmesinin sona ermesinden kaynaklanan tazminat talepleri
İzale-i Şüyu(ortaklığın giderilmesi) davaları
İş yeri açma ve çalışma ruhsatının ve lisanslarının alınması ve bu ruhsatın teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması
Kat İrtifakı Sözleşmeleri
İnşaat Sözleşmeleri, Bina Yönetimi Sözleşmeleri, Proje Yönetimi Sözleşmeleri, Alışveriş Merkezleri Yönetim Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Aracılık Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
İnşaat sözleşmesinin alt yükleniciye devri sözleşmesi, asıl müteahhit ile alt yüklenici arasındakı ihtilaflar
Yer teslimindeki gecikmeler, proje teslimindeki gecikmeler, hak ediş ödemelerinin yapılmasında gecikmelerden kaynaklanan talepler
Müteahhidin üstlendiği inşaat işlerinde temerrüdü
Müteahhidin inşaat ayıplarından dolayı tazminat veya tamirat talepleri
Yapı sahibinin hatalı talimatlarından sorumluluk
Gösterilen inşaat yerinin ayıplı olmasından sorumluluk
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler
İş değişikliği veya ilave iş niteliğindeki inşaat işlerinin ücretinin tespiti ve ödenmesi
İnşaat sözleşmesinde ücret borcunun hiç veya tamamen ödenmemesi, ödemede temerrüt ve bundan kaynaklanan gecikme faizi ve munzam zarar gibi talepler
İnşaatın arsa sahibine geç teslimi nedeniyle tazminat talebi
Götürü olarak üstlenilen inşaatın tamamlanmamasından kaynaklanan talepler
Geç teslim nedeniyle cezai şart talebi

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, kat maliklerinin hak ve borçlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar
İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, İpotek davaları
İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması konuları çalışma alanlarımız arasındadır.