Solmaz

Uzmanlık Alanlarımız

Geniş bir yelpazede hızlı, güvenilir ve etkin hukuki hizmetler sunmaktayız.

Aile ve Miras Hukuku Family and Inheritance-Law

Boşanma davaları, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat davaları, babalık davası, soybağının reddi, velayet, nafaka, vasi atama, miras sözleşmeleri, vasiyetname, muris muvazaası, mirasın paylaşılması konusundaki hukuksal sorunlar, evlat edinme.

Bilişim suçları, Blockcahin Teknolojisi, kripto paralar, e-ticaret danışmanlığı, IoT(Nesnelerin İnterneti), yapay zeka hukuku, şirket dijitalleşme süreçlerinde hukuksal danışmanlık, internet ortamında gizlilik ve güvenlik, siber saldırılar, internet alan adı ve diğer fikri mülkiyet haklarının korunması.

Bilişim suçları, Blockcahin Teknolojisi, kripto paralar, e-ticaret danışmanlığı, IoT(Nesnelerin İnterneti), yapay zeka hukuku, şirket dijitalleşme süreçlerinde hukuksal danışmanlık, internet ortamında gizlilik ve güvenlik, siber saldırılar, internet alan adı ve diğer fikri mülkiyet haklarının korunması.

Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemeleri nezdinde yapılacak her türlü iddia ve savunma faaliyetleri, ifade ve sorgu sırasında hukuki destek, şikayet dilekçelerinin hazırlanması, tutukluluğa itiraz.

Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemeleri nezdinde yapılacak her türlü iddia ve savunma faaliyetleri, ifade ve sorgu sırasında hukuki destek, şikayet dilekçelerinin hazırlanması, tutukluluğa itiraz.

Dava ve cevap dilekçelerinin hazırlanması, dava takibi, diğer alternatif uyuşmazlık çözümleri(arabuluculuk, uzlaşma, tahkim) süreçlerinin yürütülmesi, ihtiyati tedbir talepleri, temyiz ve istinaf kanun yollarına başvuru ve takibi.

Dava ve cevap dilekçelerinin hazırlanması, dava takibi, diğer alternatif uyuşmazlık çözümleri(arabuluculuk, uzlaşma, tahkim) süreçlerinin yürütülmesi, ihtiyati tedbir talepleri, temyiz ve istinaf kanun yollarına başvuru ve takibi.

Enerji sağlama ve dağıtım sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, kaçak ve usulsüz enerji kullanımı, piyasa katılım sözleşmeleri, madenler ve yenilenebeilir enerji alanlarında üretimdem dağıtıma hukuksal danışmanlık.

Enerji sağlama ve dağıtım sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, kaçak ve usulsüz enerji kullanımı, piyasa katılım sözleşmeleri, madenler ve yenilenebeilir enerji alanlarında üretimdem dağıtıma hukuksal danışmanlık.

Kamulaştırma ve bedel tespit davaları, tapu iptali ve tescil davaları, ecrimisil uyuşmazlıkları, elatmanın önlenmesi davaları, kentsel dönüşüm, inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, kadastro uyuşmazlıkları, önalım davası, ipoteğin kaldırılması davaları.

Kamulaştırma ve bedel tespit davaları, tapu iptali ve tescil davaları, ecrimisil uyuşmazlıkları, elatmanın önlenmesi davaları, kentsel dönüşüm, inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, kadastro uyuşmazlıkları, önalım davası, ipoteğin kaldırılması davaları.

İcra takibi, ödeme ve icra emrine itiraz, şikayet, haciz, ihtiyati haciz, satış, ihalenin feshi davaları, tasarrufun iptali davaları, istihkak davaları, menfi tespit ve istirdat davaları, iflas davaları, konkordato uyuşmazlıkları.

İcra takibi, ödeme ve icra emrine itiraz, şikayet, haciz, ihtiyati haciz, satış, ihalenin feshi davaları, tasarrufun iptali davaları, istihkak davaları, menfi tespit ve istirdat davaları, iflas davaları, konkordato uyuşmazlıkları.

Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, memurlar veya diğer kamu görevlilerine karşı açılacak davalar, ihale işlemleri, imar işlemleri, kamulaştırma ve özelleştirme kaynaklı uyuşmazlıklar, vergi suç ve kabahatleri, vergi indirimleri, vergi muafiyet ve istisnaları.

Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, memurlar veya diğer kamu görevlilerine karşı açılacak davalar, ihale işlemleri, imar işlemleri, kamulaştırma ve özelleştirme kaynaklı uyuşmazlıklar, vergi suç ve kabahatleri, vergi indirimleri, vergi muafiyet ve istisnaları.

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade davası, işçi alacakları, iş kazası ve meslek hastalığı, hizmet tespit davaları, işveren danışmanlığı.

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade davası, işçi alacakları, iş kazası ve meslek hastalığı, hizmet tespit davaları, işveren danışmanlığı.

Karayolu ve denizyoluyla yapılan ulusal ve uluslararası eşya ve yük taşımalarından doğan her türlü uyuşmazlıklar, yük teslimi, hasar tazmini, navlun ücreti, konişmento ve diğer taşıma belgelerinden kaynaklanan hukuksal sorunlar.

Karayolu ve denizyoluyla yapılan ulusal ve uluslararası eşya ve yük taşımalarından doğan her türlü uyuşmazlıklar, yük teslimi, hasar tazmini, navlun ücreti, konişmento ve diğer taşıma belgelerinden kaynaklanan hukuksal sorunlar.

KVKK(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve GDPR(General Data Protection Regulation) kapsamında kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, depolanması, silinmesi ve korunmasıyla ilgili konularda şirketlerin ve girişimcilerin bilgilendirilmesi, veri sorumlusu olarak yükümlülükleri konusunda aydınlatılması, aydınlatma metinlerinin ve açık rıza formlarının hazırlanması, şirket gizlilik politikalarının oluşturulması ve kurum içi uyumlaştırma çalışmalarının yapılması.

KVKK(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve GDPR(General Data Protection Regulation) kapsamında kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, depolanması, silinmesi ve korunmasıyla ilgili konularda şirketlerin ve girişimcilerin bilgilendirilmesi, veri sorumlusu olarak yükümlülükleri konusunda aydınlatılması, aydınlatma metinlerinin ve açık rıza formlarının hazırlanması, şirket gizlilik politikalarının oluşturulması ve kurum içi uyumlaştırma çalışmalarının yapılması.

Zarar, mal ve hayat sigortaları, inşaat risk sigortaları, sigorta acenteliği kaynaklı uyuşmazlıklar, sigorta uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümü.

Zarar, mal ve hayat sigortaları, inşaat risk sigortaları, sigorta acenteliği kaynaklı uyuşmazlıklar, sigorta uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümü.

Şirket sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, inşaat, alım-satım, frachise, lesaing, kira, gayrimenkul satış vaadi, eser sözleşmeleri, rekabet sözleşmeleri.

Şirket sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, inşaat, alım-satım, frachise, lesaing, kira, gayrimenkul satış vaadi, eser sözleşmeleri, rekabet sözleşmeleri.

Trafik kazası, boşanma, tıbbi hata(malpraktis), iş kazası ve meslek hastalığı, yaralanma veya borca aykırılık nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve yürütülmesi, rekabet hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ölüm halinde yakınların destekten yoksun kalma tazminatı talepleri.

Trafik kazası, boşanma, tıbbi hata(malpraktis), iş kazası ve meslek hastalığı, yaralanma veya borca aykırılık nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve yürütülmesi, rekabet hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ölüm halinde yakınların destekten yoksun kalma tazminatı talepleri.

Ticari alacak ve uyuşmazlıklar, şirket ihtilafları, anonim ve limited şirketler, birleşme ve devralmalar, hisse devri, franchise ve  leasing sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

Ticari alacak ve uyuşmazlıklar, şirket ihtilafları, anonim ve limited şirketler, birleşme ve devralmalar, hisse devri, franchise ve leasing sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

İthalat, ihracat, dış ticaret ödeme ve teslim şekillerinden kaynaklı uyuşmazlıklar, gümrük ve depo işlemleri.

İthalat, ihracat, dış ticaret ödeme ve teslim şekillerinden kaynaklı uyuşmazlıklar, gümrük ve depo işlemleri.

Türkiye’de şirket kuruluşu, şube ve irtibat ofisi açma konularında geniş kapsamlı yabancı yatırım danışmanlığı, Türk şirketle ortaklık işlemleri, şirket birleşme ve  devralamaları, hisse devri, gayrimenkul yatırım danışmanlığı.

Türkiye’de şirket kuruluşu, şube ve irtibat ofisi açma konularında geniş kapsamlı yabancı yatırım danışmanlığı, Türk şirketle ortaklık işlemleri, şirket birleşme ve devralamaları, hisse devri, gayrimenkul yatırım danışmanlığı.

Hizmetlerimiz

Kişiye Özel Hizmetin Takım Çalışmasıyla Sunulması

İş Dünyasındaki ve Hukuk Alanındaki Gelişmeleri Yakından Takip Eden Güncel ve Kaliteli Hizmet

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticari alacak ve uyuşmazlıklar, şirket ihtilafları, anonim ve limited şirketler, birleşme ve devralmalar, hisse devri, franchise ve leasing sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

Yasal Çözümler

Genç Dinamik Ve Başarılı Kadrosuyla Hukuki Sorunlarınıza Etkin Çözümler

Sıkça Sorulan Sorular

Avukatlarımızla görüşme talep etmek için bize iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede randevunuz oluşturularak konuyla ilgili size bilgi verilecektir. Ofisimize gelmeden önce randevu almanız bekleme sürenizi azaltacak ve randevunuzdan alacağınız verimi artıracaktır.

Avukatınızın için vekaletname belgesi düzenlemek için nüfus cüzdanınınız veya pasaportunuzla birlikte size en yakın noterliğe başvurabilirsiniz. Yurtdışından vekaletname çıkarmak için Türk Konsolosluklarına başvurmanız gerekmektedir.

Hukukî ilişkileriniz veya tarafı olduğunuz uyuşmazlıklarla ilgili olarak bilgi ya da avukatlık hizmeti almak istediğiniz avukatınızı seçebilirsiniz. Ekip arkadaşlarımızın uzamnlık alanları konusunda ofisimizden bilgi ve tavsiye alabilirsiniz.

Davacı veya davalı olarak katıldığınız dosyalarda vekalet ile sizi temsil ettiğimiz için duruşmalara girme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Avukatlarımız hakkınızı savunmak için sizin adınıza gerekli tüm işlemleri titizlikle yapacaktır. Ancak ceza dosyaları gibi ifade alınması, sorgu yapılması veya şahsa bağlı konularda bizzat bulunmanız gerekebilir. Ayrıca arzu ettiğiniz her işlem ve duruşmada avukatınıza eşlik edebilirsiniz.

Bizi arayın +90 216 504 1870 / +90 505 592 24 28 veya iletişim formunu doldurun