Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, kişilerin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinin suç teşkil eden ve cezayı gerektiren kısmıyla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bir eylemin suç teşkil edebilmesi, yasada o eylemin suç olarak tanımlanmasına ve suçun maddi ve manevi tüm yasal unsurlarının o eylemde vücut bulmasına bağlıdır. Ceza hukuku içerisinde bir eylemin suç teşkil edip etmediği, ediyorsa bu eylemin hangi suç tipine vücut verdiği, cezayı gerektirip gerektirmediği, cezanın belirlenmesine ve bireyselleştirilmesine etki eden tüm hususlar bir bütün olarak değerlendirilerek netlik kazanabilir.
Ceza davalarında başarı elde etmek için ceza yasalarına hakim olmak ve ceza davalarında uygulanan usul kurallarına uygun, başarılı bir ispat faaliyetinde bulunmak gerekir.
Solmaz Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, ceza hukuku alanında uzman kadromuzla karşılaştığınız tüm hukuka aykırı eylemlerin nitelendirilmesi ve gerekli şikayetlerin yapılması anından başlayarak, ceza davalarında delil toplanması, delil gösterilmesi veya size yöneltilen haksız ve asılsız suçlamalarla ilgili etkin savunma yapılması ve bu yargılamalar esnasında bireysel hak ve özgürlüklerinizin en üst düzeyde korunması için ihtiyaç duyacağınız hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini kalite ve güven prensibiyle sunuyoruz.

Deneyim sahibi olduğumuz bazı ceza uyuşmazlıklarına aşağıda yer veriyoruz;
Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması
Şikayet dilekçeleri hazırlanması, savunma dilekçeleri hazırlanması
Sözlü yargılama prensipleri çerçevesinde mahkemeler önünde delil gösterilmesi ve ispat faaliyetleri
Hayata karşı suçlar; insan öldürme suçu, intihara yönlendirme suçu
Vücut bütünlüğüne karşı suçlar; insan yaralama, taksirle yaralama, organ veya doku ticareti, işkence ve eziyet suçları
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar; cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki suçları
Hürriyete karşı suçlar; tehdit, şantaj, nefret ve ayrımcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, konut dokunulmazlığının ihlali suçları
Hakaret suçu
Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar; haberleşmenin engellenmesi, haberleşme gizliliğinin ihlali, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme, ele geçirme, verileri yok etmeme suçları
Malvarlığına karşı suçlar; hırsızlık, yağma, senedin yağması, bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, karşılıksız yararlanma, suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi, şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, taksirli veya hileli iflas suçları
Topluma karşı suçlar; genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, radyasyon yayma, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları
Çevreye karşı suçlar; çevrenin kirletilmesi, imar kirliliğine neden olma, gürültüye neden olma suçları
Kamu sağlığına karşı suçlar; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu
Kamu güvenine karşı suçlar; parada sahtecilik, kıymetli damgalarda sahtecilik, resmi veya özel belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, açığa imzanın kötüye kullanılması
Kamu barışına karşı suçlar; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik
Ekonomi, sanayi ve teknolojiye karşı suçlar; ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, fiyatları etkileme, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçları
Bilişim alanında suçlar; bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları
Devlete ve millete karşı suçlar; zimmet, irtikap, rüşvet suçları
Adliyeye karşı suçlar; iftira, yalan tanıklık, suç uydurma, suç üstlenme, yalan yere yemin, suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek, gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs, suçluyu kayırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, gizliliğin ihlali, ses veya görüntülerin kayda alınması, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu.