Yabancı Sermaye Hukuku

Yabancı Sermaye Hukuku

Yabancı Sermaye Hukuku

Solmaz Hukuk & Danışmanlık bünyesinde, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı kişi ve kurumlara ülkemizde ihtiyaç duyabilecekleri ticari, hukuki ve finansal hizmetler konusunda rehberlik, danışmanlık ve avukatlık hizmetleri nitelikli ve güvenli şekilde sunmaktayız. Yatırımcının aklındaki yatırıma en uygun ve en avantajlı yatırım türünün tespiti, due diligence raporlarının hazırlanması, ilgili sektördeki yasal ve ekonomik ortamın analiz edilerek yatırımcının bilgi ve dikkatine sunulması, yapılacak yatırımın türüne göre yatırımcının ve çalışanların ihtiyaç duyacakları çalışma ve oturma izinlerinin alınması, cazip kredi ve finansman araçlarının araştırılması ve yatırımcı için gerekli bağlantıların kurulması konusunda müvekkillerimizi doğru şekilde yönlendirmek ve hedeflerine ulaştırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Türkiye’de müvekkillerimizin gereksinimlerine en iyi şekilde cevap verebilmek için farklı sektör ve konularda, alanında uzman iş ortaklarımızla sizin için en iyisini vaat eder ve gerçekleştiririz.
Yabancı yatırımcı kişinin Türkiye’de yapacağı yatırımlar konusunda danışmanlık hizmetleri
Gerçek kişi yatırımcı, tüzel kişi yatırımcı
Doğrudan yabancı yatırımlar
Yatırım maliyetleri
Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube veya irtibat ofisi kurması
Yabancının Türkiye’de kurulu bir şirketin hisselerini satın alarak şirkete ortak olması işlemleri
Şirket birleşmeleri ve şirket satın alma
Hisse satın alma, ortak olma
Yabancıların Türkiye’de oturma ve çalışma izni alması
Yabancıların çalışma izni başvuruları, süreli, süresiz ve bağımsız çalışma izni
Çalışan yabancıların sosyal güvenliği konusundaki uyuşmazlıklar
Yabancı sermayeli şirketlerin gayrimenkul edinmesi
Yabancı tüzel kişilerin Turizmi Teşvik Kanunu, Türk Petrol Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu bağlamında taşınmaz edinmesi
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması
Gayrimenkul alım, satımı, kiralanması işlemleri
Yatırım ve vergi danışmanlığı, vergi teşvikleri ve muafiyetler konusunda bilgi verilmesi
Yabancı için potansiyel vergi numarası alınması, kısa dönem ikamet izni alınması
Şirket sözleşmeleri, gayrimenkul satım vaadi sözleşmeleri, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, gayrimenkul kira sözleşmeleri gibi her türden sözleşmenin hazırlanması
Türkiye’de anonim, limited, kollektif ve komandit şirket türlerinin kuruluş işlemleri çalıştığımız alanlardan bazılarıdır.