Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Giderek küreselleşen dünyamızda ticari ilişkiler ve iş ilişkileri de bu doğrultuda gelişim göstermektedir. Alım satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme şekilleri uluslararası ticari ilişkilerde özel kod ve kurallara göre yapılmaktadır. Bu alanda müvekkillerimize hukuki destek sağladığımız başlıca konular;
Serbest İhracat, Kayda Bağlı İhracat, Konsinye İhracat, Kredili İhracat, Serbest Bölge İhracatı,
İthal Edilmiş Malları İhracı, Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracat, Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat, Bedelsiz İhracat
Transit Ticaret
İhracatta KDV istisnası
İthalat Vergileri
Antrepo, Özel Antrepo, Genel Antrepo, Fiktif Antrepo
AKÇT kapsamındaki eşya için düzenlenecek Menşe belgesi
Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS)
Ticari İşletmede teslim (EX WORKS)
Taşıyıcıya Teslim(Free Carrier/FCA)
Gemi Doğrultusunda teslim(Free Alongside Ship/FAS)
Gemi Bordasında teslim ( Free on Board/FOB)
Mal bedeli ve navlun (Cost and Freight/CFR)
Mal bedeli, sigorta ve navlun (Cost, Insurance and Freight/ CIF)
Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim (Carriage paid to/ CPT)
Taşıma ücreti ve sigorta ödenmiş olarak teslim (Carriage and Insurance Paid to /CIP)
Belirlenen noktada teslim (Delivered at place/DAT)
Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim (Delivered Duty Paid/DDP)
Sınırda teslim (Delivered at Frontier)
Gemide teslim (Delivered ex ship)
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Peşin Ödeme
Akreditifli Ödeme Şekilleri, kırmızı şartlı akreditif, yeşil şartlı akreditif
Vesaik karşılığı ödeme işlemleri
Kabul kredili ödeme işlemleri
Proforma Fatura
Ticari Fatura
Çeki Listesi
Koli ambalaj Listesi,
Spresifikasyon Belgesi
Kontrol Belgeleri -İmalatçı-Satıcı- Üçüncü taraf
İmalatçı analiz belgesi, Gemi ölçüm raporu, Dolaşım Belgesi,Taşıma Belgesi
CMR Sözleşmesi, gönderen, taşıyıcı ve alıcının sorumluluğundan kaynaklanan uyuşmazlıklar
Tır Sözleşmesi
Nakliyeci makbuzları/FIATA belgeleri
Karayolu taşıma belgesi(Road Waybill), Demiryolu Hamule Senedi(Rail Consigment Note/CIM)
Konteyner konşimentosu(Container Bill of Loading)
Navlun sözleşmesine dayalı konşimento(Charter Party B/L)
Ciro edilemez deniz yolu taşıma senedi(Non-Negotiable Sea Waybill)
Baştan başa konşimento(Through Bill of Loading)
Çok amaçlı taşıma belgesi/kombine taşıma belgesi(Multimodal/Combined Transport Document)
Sigorta belgeleri/insurance certificate), sigorta poliçesi(insurance policy)
Sigorta kapsamındaki riskler ve bunlardan doğan uyuşmazlıklar
Poliçe(Bill of exchange/Draft)