Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Teknoloji çağının günlük yaşantımızı, iş modellerimizi ve çalışma şekillerimizi değiştirip dönüştürdüğüne tanıklık etmekteyiz. İnsan yaşantısını yakından ilgilendiren bu gelişmeleri hukuk bilimi yakından takip etmek durumundadır.

Yakın zamanda finansal teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve kripto varlıkların günlük ve ticari hayata entegre olmasıyla kişilerin ve şirketlerin bu alanda profesyonel hukuksal desteğe daha çok gereksinim duydukları bir gerçeklik haline gelmiştir. Solmaz Hukuk ve Danışmanlık ekibi olarak, tüm dünyada kendisine yer edinen kripto varlıklarla ilgili ulusal ve uluslararası tüm çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Finansal teknolojiler ve kripto varlıklar konusunda hukuki yardıma ihtiyaç duyan müvekkillerimizin taleplerine güncel, hızlı ve en etkili şekilde cevap vermek için titiz çalışmalar yapıyor ve ayrıntılı raporlamalar hazırlamaktayız. Özellikle, kripto para borsalarında faaliyet gösteren işletenler ve cüzdan hizmet sağlayıcılarının kuruluş öncesi işlemlerinden başlayarak ticari ve hukuksal risk analizlerini gösteren detaylı raporlar hazırlanması, sektördeki mevcut ve beklenen gelişmelere uygun hukuksal altyapının oluşturulması, faaliyete geçildikten sonraki aşamada düzenli danışmanlık hizmetlerinin sağlanması konularında müvekkillerimize aradıkları kalitede güncel hizmetleri uzman kadromuzla sunmaktayız.

Sadece Ticaret Hukuku, Para ve Banka Hukuku alanlarında değil, kripto varlıklar konusunda oldukça önemli bir husus olan İdare Hukuku alanında da müvekkillerimizi en doğru şekilde yönlendirmeyi önemser, bu alanda Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanlığı tarafından getirilen tüm düzenlemeleri takip ederiz. İdari mevzuatta öngörülen şartlara da uyum sağlanarak bütüncül yaklaşımla müvekkilin ticari yaşamını sekteye uğratabilecek tüm riskleri bertaraf etmeyi amaçlarız.

Dijitalleşen dünyada bilgi ve verilerin iletimi ve akışı sırasında bireylerin ve şirketlerin gizlilik ve güvenliklerinin korunması, sanal ortamda yapılan fikri mülkiyet hakkı (marka hakkı, domain name vb haklar) ihlallerine karşı müvekkillerin korunması, ifade özgürlüğüne saldırı niteliğindeki ihlallerin giderilmesi yönündeki talepler de uğraş alanlarımız arasındadır. Yakın gelecekte elektronik imza ve sözleşmelerin iş dünyasında daha yaygın kullanılacağı da bir gerçektir. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda bilişim hukukuna dair hizmetlerin, iş sahipleri ve şirketler bakımından öncelikler arasına girmesi beklenmektedir. Yenilikleri yakından takip eden dinamik ekibiyle Solmaz Hukuk & Danışmanlık, telekomünikasyon işlerinin yürütümü, e-ticaret uygulamaları, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri alanlarında müvekkillerinin güncel ve profesyonel hizmete erişimini sağlar.

Bilişim suçlarının tespit ve takibinin yapılması, dava süreçlerinin yürütülmesi de verdiğimiz hizmetler kapsamındadır. Olası hukuksal ihtilaflarda müvekkillerimizi adli ve idari yerel mahkemeler, Yargıtay ve Danıştay nezdinde dava süreçlerine aktif katılımda bulunduğumuz gibi, düzenleyici ve denetleyici kurumlar özelinde de hukuksal temsilcilik faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirmekteyiz.

 • Kripto para işletenler, aracı kurumlar, cüzdan hizmet sağlayıcıları için hukuksal danışmanlık ve avukatlık hizmetleri,
 • Akıllı sözleşmeler, yapay zekâ hukuku alanında danışmanlık ve hukuki hizmetler,
 • Blockchain, IoT, büyük veri teknolojisi, sağlık teknolojileri ve bulut bilişim teknolojisi alanında hukuksal hizmetler ve danışmanlık,
 • Kripto varlıkların haczedilmesi,
 • Kripto para suçları,
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Regülasyon hukuku hizmetleri,
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda dijital haklar, elektronik ortamda eserlerin korunması,
 • İnternet alan adını (domain name) korunması,
 • Elektronik belgeler, elektronik imza ve Elektronik İmza Kanunu kapsamında suçlar, kabahatler ve diğer uyuşmazlıklar,
 • Adli bilişim, delil elde etme yöntemleri,
 • Bilişim suçları, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması,
 • Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube vb. sosyal medya ağları aracılığıyla işlenen tehdit, hakaret, şantaj, cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları,
 • Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube vb. sosyal medya ağları aracılığıyla kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi, izinsiz görüntülerinin paylaşılması, gizli bilgilerin ifşa edilmesi, kişilik haklarının ihlali,
 • Bilişim suçlarıyla ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında koruma tedbirleri,
 • Bankacılık ve Finans sistemlerinde riskler ve korunma,
 • Mali suçlar,
 • Unutulma hakkı, ifade özgürlüğü ihlalleri ile ilgili uyuşmazlıklar,
 • Veri, bilgi yönetimi, sosyal medya ve bulut bilişimi,
 • Yapay zekâ hukuku yapay kişilik,
 • Mesafeli sözleşmeler,
 • Kredi ve banka kartı dolandırıcılıkları hakkında savcılık şikâyetlerinin ve davaların yürütülmesi,
 • Sanal ortamda kişilik hakkı ve ifade özgürlüğü ihlalleri,
 • Sanal ortamda sistemlere yetkisiz giriş ve dinleme,
 • Sanal ortamda başkalarını dolandırma,
 • Hukuki olarak korunan yazılımı izinsiz kullanmak,
 • Bilgisayarları ve sistemleri sabote etmek suçları uğraş alanlarımız arasındadır.