Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Solmaz Hukuk & Danışmanlık Ofisi olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara enerjinin üretilmesi, dağıtımı ve iletiminde, tüm bunlar için gerekli tesislerin kurulumunda, enerji hukukuna dair yasal düzenlemeler ve güncel değişiklikler ışığında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.
Elektrik, doğalgaz, petrol, diğer madenler ve LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra tüm dünyada her geçen gün artan bir ilgiyle karşılanan yenilenebilir enerji alanında çalışan şirketlere de finansman, danışmanlık, kurum onayları, lisans ve ruhsat alımı, proje danışmanlığı, projelerin yürütülmesi konusunda hukuki destek sağlıyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki için devletçe sağlanan fonlama, vergi teşvik ve muafiyetleri gibi imkanların farkında olarak müvekkilin yaratılan fırsat ortamından en iyi şekilde faydalanması için gerekli değerlendirme ve hazırlıkları yapmaktayız.
Madenlerin ve jeotermal kaynakların aranması, çıkarılma, üretim, ruhsat ve lisans faaliyetleri, bu konuda sektörü düzenleyen bağımsız otorite konumundaki EPDK ile olan ilişkilerin sağlanması ile sözleşme düzenleme, ihale danışmanlığı, genel danışmanlık ve avukatlık hizmeti gibi hukuki hizmetleri de en son gelişmelerin takipçisi olarak ve global bir anlayışla sizlere sunuyoruz.
Ayrıca bağımsız enerji üreticileri ile pazarlamacı ilişkileri, doğal gaz piyasasındaki yeni düzenlemeler ile liberalleştirme gibi birçok hukuki ve ticari konuda da müvekkillerimize hizmet sağlamaktayız.
Enerji hukuku alanında yatırımlarını değerlendirmeyi planlayan ulusal ve uluslararası girişimciler, enerji tedarikçileri, enerji pazarlama ve dağıtım işi ile ilgilenen firmalar, boru hattı yapım ve kullanım hakkına sahip olan şirketler hukuki danışmanlık ve hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlar arasındadır.
Enerji sağlama sözleşmeleri
Perakende satış sözleşmesi
Tüketim miktarının tespiti, ödemelerin yapılmasında temerrüt
Kaçak ve usulsüz enerji tüketimi
Madeni yağ dağıtım anlaşmaları
Nükleer güç santrallerinin kurulması, lisans ve yükümlülükler, nükleer kazalardan sorumluluk
Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki, alım zorunlulukları ve fiyat teşvikleri, proje bedeli teşviki, arazi teşvikleri
Elektrik ve doğalgaz piyasası faaliyetleri, yapım ve hizmet faaliyetleri, perakende satış ve lisanslar, üretim ve ithalat işlemleri, iletim ve dağıtım işlemleri
İletim şirketlerinin sorumlulukları
Özelleştirme işlemleri
Enerji sözleşmeleri
Piyasa katılımcılarıyla PMUM arasında kurulan sözleşmeler
Piyasa katılım anlaşması
Bağlantı, sistem kullanım anlaşmaları
İkili anlaşma ve yan hizmet anlaşmaları, ithalat sözleşmeleri
Toptan satış sözleşmeleri
Piyasa katılımcıları ile tüketiciler arasında kurulan sözleşmeler
Toplu tedarik(abonman) sözleşmeleri
Tam sağlama(all-inclusive) sözleşmeler, ek ve rezerv sağlama sözleşmeleri, bant ve program sağlama(base-load) sözleşmeleri, finansal(türev) enerji sözleşmeleri
Petrol piyasasında akaryakıt dağıtım(bayilik) sözleşmeleri, dağıtım şirketi ve bayinin yükümlülükleri kaynaklı uyuşmazlıklar
Petrol kaçakçılığı suçları, boru hatları, depo ve kuyulardan hırsızlık
Sahte ulusal marker ticareti suçu