Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemlerinden başlayarak gelişim süreçlerinin her adımında gereksinim duydukları profesyonel hukuki desteği sağlıyoruz. Yasal, ticari ve sözleşmesel risklerin en aza indirilmesi için titizlikle çalışıyoruz. Müvekkilimizin faaliyet gösterdiği sektör ve pazarla ilgili mevzuatın tüm detaylarına hakim olarak gerekli uyumlaştırma çalışmalarını yürütüyoruz.
Kurucu ve yönetici ortağımız Av. Burcu Solmaz ticaret hukuku alanında uzman olup, bu konuda yayınlanmış akademik yazınlara ve aktif dava tecrübesine sahiptir. Ofisimiz bünyesinde verilen hizmetlerden bazıları;

 

 • Kollektif, komandit, limited, anonim şirket kurulum işlemleri
 •  Hukuki due diligence raporların hazırlanması
 • Şirket esas sözleşmesinin hazırlanması revize edilmesi; gerekli diğer sözleşmelerin hazırlanması, iş ilişkilerinin kurulması, izin ve ruhsatların alınması
  Hisse devirleri, hissedarlar arası ilişkilerin düzenlenmesi
  Şirketlerin birleşmesi ve devralınması; Şirket alım ve satımları,
  Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi, belgelerin hazırlanması; şirket genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına karşı dava açma ve tedbir alma; anonim şirket genel kurul kararı iptali davası; anonim şirket yönetim kurul kararlarının iptali davası, usule aykırı toplantı iptali davası
  Anonim Şirket sermaye koyma borcunun ödenmesi ve temerrüt
  Sermayenin halka arz yoluyla arttırılması, iç kaynaklardan sermaye arttırımı, esas sözleşme değişikliği ile sermaye arttırımı, yönetim kurulu kararıyla kayıtlı sermayenin tavan sermayeye kadar arttırımı, mevcut payların itibari değeri arttırılarak arttırım, yeni pay çıkarılarak arttırım
  Sermaye azaltılması
  Anonim şirketlerde cezai sorumluluk
  Yönetim kurulunun ibrası
  Ortakların kar payı ve tesfiye payı alacakları
  Ortaklıktan çıkma veya çıkarılma
  Hileli envanter çıkarılmasına ilişkin sorumluluk,
  Bağlı veya hakim şirket raporlarına karşı sorumluluk,

 

 • Pay senedi, intifa senedi çıkarma
  Pay defteri davaları
  Pay senedi devri
  Esas sermaye devri
  Limited şirket esas sermaye devri
  Limited şirket toplantıya çağrı
  Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler; menkul kıymetlerin yönetimi ve edinimi
  Ticaret ünvanından kaynaklı ihtilaflar
  Ticari defter tasdikine ilişkin sorumluluk
  Fatura ve teyit mektubu kaynaklı ihtilaflar
  Ticari defter ve finansal tablolardan kaynaklı ihtilaflar
  Cari hesaptan kaynaklı ihtilaflar
  Adi şirket, joint venture, konsorsiyum
  Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri
  Marka kullanımından kaynaklanan ihtilaflar
  Markanın korunması, devri, haczi
  Marka Hakkına yapılan tecavüz ve sonuçları
  Markanın hükümsüzlüğü ve iptali
  Haksız Rekabet davaları, tespit, önleme, düzeltme maddi ve manevi tazminat davaları
  Yanıltıcı duruma, karıştırılmaya(iltibasa) yol açma şeklinde haksız rekabet
  Eleştirel, kötüleyici, abartılı ve yanıltıcı reklamlar yoluyla haksız rekabet
  Parasal unsurların ağırlık taşıdığı, karşılaştırmalı veya piyasada “en iyi” olduğu imajı veren reklamlar yoluyla haksız rekabet