Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Resmî Gazetede Yayınlandı
Yazı

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Resmî Gazetede Yayınlandı

  Banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarımı konusunda bankaların uymaları gereken kuralları düzenleyen “Sır Niteliğindeki Bilgilerin paylaşılması Hakkında Yönetmelik”(*Yönetmelik), 04.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin banka sırrı ve müşteri sırrı kavramlarına açıklık getirmesinin yanı sıra, bankaların sır saklama yükümlülüğü ve istisnaları ile veri paylaşımı konusunda uygulamadaki tereddütlere son vermesi bekleniyor....

Kripto Paralar Haczedilebilir Mi?
Yazı

Kripto Paralar Haczedilebilir Mi?

Kripto para kavramı uluslararası boyutta devletlerin, toplumların ve basının gündemini meşgul eden yeni bir kavram. Artık hepimizin aşina olduğu bir terim olmasına karşın kripto paranın fizikî bir karşılığının olmayışı, anonimliği ve teknolojisinin yeniliği karşısında halen belirsizliklerin hakim olduğu bir düzlemde yer alıyor. Sadece kullanıcılar ve toplum nezdinde değil devletler bakımından da benzer bir durum söz...

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER KARŞISINDA TELİF HAKLARININ KORUNMASI
Yazı

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER KARŞISINDA TELİF HAKLARININ KORUNMASI

Dijitalleşme hayatımızın her alanını değiştirip dönüştürmeye, hızlandırmaya devam ediyor. Hukukun her alanında hissedilen bu dönüşüm süreci, fikri mülkiyet hukuku alanında da yenilik ve gelişmelere neden olmaktadır. Fikri mülkiyet hakları denince telif hakları, sınai haklar ve bunlarla bağlantılı diğer fikri mülkiyet hakları anlaşılmalıdır. Bültenimizin konusu telif haklarının durumuyla sınırlıdır. Telif hakları ve bunlara bağlantılı olan haklara...

KRİPTO PARALAR VE CEZA HUKUKU
Yazı

KRİPTO PARALAR VE CEZA HUKUKU

Son günlerde daha çok yasa dışı faaliyetlere alet edilmesiyle gündemimizi meşgul eden kripto paralar, suç olgusuyla birlikte anılmaya başlandı. Basında da büyük yankı uyandıran “dolandırıcılık” haberleri nedeniyle kripto paralar(halk arasındaki ismiyle bitcoin) akıllarda suç ve ceza hukuku ile bağdaştırılmış durumda. Kripto paraların teknolojisi, kendine özgü bazı özellikleri ve henüz hukuken düzenlenmemiş ve denetimsiz bir alanda...

KRİPTO PARALAR, BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE TÜRK HUKUKU
Yazı

KRİPTO PARALAR, BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE TÜRK HUKUKU

Kripto paraların git gide gündemi daha fazla işgal ettiği, uluslararası ve ulusal finansal sistemde kendine yer edinmeye çalıştığı zamanların tanığı olmaktayız. Kripto paranın halk arasında bilinen adıyla bitcoinin tam olarak neyi ifade ettiği, gerçek bir para birimi olup olmadığı, kime ait olduğu, nasıl kullanıldığı, güvenilir olup olmadığı ve yasal olup olmadığı en çok tartışılan ve...

ŞİRKETLERİN KVKK UYUM SÜRECİNDE YAPMASI GEREKENLER
Yazı

ŞİRKETLERİN KVKK UYUM SÜRECİNDE YAPMASI GEREKENLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Şirketlerin ticari faaliyetleri kapsamında pek çok kişinin kişisel verilerine erişmesi söz konusudur. Bu veriler bakımından şirket tüzel kişiliği KVKK kapsamında veri sorumlusudur. Veri sorumlusu, verilerin işlenme amaç ve araçlarını belirleyen ve veri kayıt sisteminin...

KİŞİSEL VERİ HUKUKUNUN İŞ SÖZLEŞMELERİYLE İLİŞKİSİ VE ETKİLEŞİM ALANLARI
Yazı

KİŞİSEL VERİ HUKUKUNUN İŞ SÖZLEŞMELERİYLE İLİŞKİSİ VE ETKİLEŞİM ALANLARI

Kişisel veri kavramı her geçen gün hayatımıza daha çok entegre olan bir kavram. Kişisel verilerimizi aslında uzun zamandır günlük hayatta ilişki kurduğumuz kişiler, işyerleri, şirketler, hastaneler, okullar, ziyaret ettiğimiz internet siteleri, indirdiğimiz uygulamalar ve bunlara yaptığımız üyelikler veya sosyal medya kanallarıyla diğer kişilerle paylaşmaktayız. Gerek kendi kararımızla paylaştığımız gerekse bilgimiz dışında erişilen kişisel verilerimiz hakkında...

Facebook Aracılığıyla İşlenen Suçlar
Yazı

Facebook Aracılığıyla İşlenen Suçlar

Facebook’un hayatımıza girmesinden itibaren suç ve cezaların niteliği, niceliği de önemli ölçüde değişti. Eskiden bilişim suçlarına ultra yetenekli hackerlar, gizli örgütler teknik konularda uzmanlaşmış kişiler dahil olurken; şimdi akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve sosyal medya kavramı ile her an bir ceza davasının konusu olur hale geldiler. İş yerinde dedikodu yaparken dikkat, facebook yazışmanız iş arkadaşınız tarafından...