Vergi Usul Kanunu’nda ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı
Yazı

Vergi Usul Kanunu’nda ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı

Vergi Usul Kanunu (VUK)’nda değişiklik öngören yasa teklifi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un vergi yasalarında değişiklik öngören hükümlerinin yürürlük tarihleri ise değişiklik arz ediyor. Kanun değişikliğiyle mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, yatırımları teşvik eden...

Konut ve İşyeri Alımlarında Yatırımcıya Tanınan KDV İstisnası
Yazı

Konut ve İşyeri Alımlarında Yatırımcıya Tanınan KDV İstisnası

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/1. maddesinin (i) bendinde, Kanun’da yazılı şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu gerçek kişiler ile merkezi Türkiye’de olmayan ve Türkiye’de kazanç elde etmeyen tüzel kişilerin konut ve iş yeri alımlarında uygulanmak üzere bir KDV istisnası öngörülmüştür. Ülkeye döviz girişini teşvik etmeyi amaçlayan düzenleme, mevzuattaki düzenlenme...

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda(İyuk) Değişiklik Yapıldı
Yazı

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda(İyuk) Değişiklik Yapıldı

  İdari yargıda idarenin kendisine yapılan başvurulara cevap vermesi ve zımnî ret süreleri konusunda bazı değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişikliklerin yer aldığı 7331 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Bilindiği üzere idarî nitelikteki uyuşmazlıklarla ilgili mahkemelerde dava...

DEVLETE VEYA KAMU KURUMLARINA KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI:TAM YARGI DAVASI
Yazı

DEVLETE VEYA KAMU KURUMLARINA KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI:TAM YARGI DAVASI

Devlet organları veya kamu kurumları, aldıkları kararlar, yaptıkları işlemler veya kamu hizmeti yaparken yürüttükleri faaliyetler esnasında kişilere maddi zararlar verebilmektedir. Örneğin, sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü devlet hastanelerinde çalışan kamu personelinin verdiği zararlar, karayolları, su işleri belediyeler tarafından yürütülen hizmetlerde gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle uğranana zaralar, terör olaylarında uğranan zaralar, askeri faaliyetler sırasında meydana gelen patlama nedeniyle...

İDARİ MAKAMLARIN VERDİĞİ KARARLARIN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALAR: İPTAL DAVALARI
Yazı

İDARİ MAKAMLARIN VERDİĞİ KARARLARIN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALAR: İPTAL DAVALARI

Devlet organlarının veya kamu tüzel kişisi dediğimiz kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş olduğu kararların veya yapmış oldukları işlemlerin hukuka uygun oldukları yönünde bir karine(inanç) vardır. Ancak hukuk kurallarını en çok ihlal edenlerin yine bu kurum ve kuruluşlar olabildiğine tanık olmaktayız. Birer vatandaş olarak kamu kurum ve kuruluşlarının birçok işleminden etkilenmekte, hakkımızda aldıkları kararlar ve yaptıkları...