Yazı

Yabancıların Türkiye’de Çalışmasına Dair Genel Şartlar Ve Çalışma İzni Alınması

Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yabancılar Türkiye’de çalışma hakkına sahiptir.[1] Türk Anayasası’nda yer alan temel haklardan yabancıların yararlanması milletlararası hukuka uygun olarak ve kanunlarla getirilen birtakım sınırlamalara tabidir. Bu bültende yabancıların Türkiye’de çalışma hakkından yararlanabilmesi için gerekli şartlar, izlemesi gereken prosedür, gerekli başvuru ve evraklar, çalışma izni alması gereken ve gerekmeyen yabancılar gibi konuyla ilgili en...

Yazı

YABANCI YATIRIMCI İÇİN TÜRKİYE’DE YATIRIM KILAVUZU

Türkiye coğrafi, ekonomik ve demografik yapısıyla yatırımcılar için son yıllarda iyi bir alternatif durumundadır. Güncel ekonomi politikaları yabancı yatırımın teşviki ve desteklenmesi etrafında şekillenmiştir. Bu bağlamda yabancı yatırım mevzuatında da Türkiye’de yatırımı cazip hale getiren, yatırımcının işini kolaylaştıran pek çok yenilik yapılmıştır.                                                                                                   Ekonomik ve hukuksal revizyon sayesinde yabancı yatırımcı, Türkiye’ye bizzat gelmesine gerek kalmadan...

Yazı

TÜRKİYE’DEN GAYRİMENKUL SATIN ALMAK İSTEYEN YABANCI YATIRIMCI İÇİN REHBER

Yabancı gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye’den gayrimenkul mal satın alabilmektedir. Hatta buna ilişkin pek çok sınırlandırma da kaldırılarak, yabancıların  Türkiye’den taşınmaz mal satın alması kolaylaştırılmıştır. Fakat yabancı kişi, Türkiye’den taşınmaz mal satın almak istiyorsa halen özel bazı sınırlamalara tabidir. Bu sınırlamalar çerçevesinde yabancının taşınmaz satın alabilmesi için gerekli hukuki prosedürü eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Bu...

Yazı

YABANCILARIN OTURMA İZNİ

Çalışmak, okumak, iş kurmak, diplomatik sığınma, seyahat etmek ve daha pek çok çeşitli amaçla Türkiye’de kalmak isteyen yabancılar için Türk hukukunda 6 farklı oturma izni türü düzenlenmiştir. Türkiye’de 90 günden fazla bir süre için kalmak isteyen yabancının oturma izni sahibi olması aranır. Aynı şekilde, Türk vatandaşı olmayan yabancının vize veya vize muafiyet süresi dolduktan sonra...

Yazı

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMA VEYA TÜRK ŞİRKETE ORTAK OLMA YOLUYLA ÇALIŞMA İZNİ ALMASI

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcının önündeki alternatiflerden biri  Türkiye’de Türk hukukuna göre yeni bir şirket kurmaktır. Yatırımcı yeniden bir şirket kurmanın kendisi için avantajlı olmadığını düşünüyorsa, halihazırda Türkiye’de kurulu bulunan bir Türk şirketin hisselerini satın alarak şirkete ortak olma yolunu da tercih edebilecektir. Hatta pek çok durumda avantajları ve sağlanan kolaylıklar nedeniyle yatırımcılara önerilen...

Yazı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA İŞÇİ VE İŞVEREN ÇALIŞMA İZİNLERİ

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı şirket ve şahısların ihtiyaç duyacakları en temel gereklilik  işçi ve işveren çalışma iznidir. Bu izin hukuk sistemimizde detaylı olarak ele alınmış, şirket ve çalışanlar için ayrı ayrı şartlar öngörülmüştür. Konuyu Türk hukuku kapsamında anlaşılabilir şekilde açıklayabilmemiz için bazı açıklamalara yer vermek daha doğru olacaktır.  Yatırımcının, ticari amaçlarla vatandaşı olmadığı bir...

Yazı

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

Türkiye’de vize veya vize muafiyetinin kendisine tanıdığı süreden daha fazla bir süre için kalmak isteyen yabancının ikamet izni alması gerekir. Yine, 90 günden daha uzun bir süre için Türkiye’de bulunmak isteyen yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Yabancının Türkiye’ye geliş ve kalış amacına göre Türk hukukunda farklı ikamet izni türleri düzenlenmiştir. Bu ikamet izni türlerinin yabancıya...

Yazı

YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI

Yabancı yatırımcı şirket, Türkiye’de şube açma yoluyla yatırımını değerlendirmeyi düşünebilir. Şubeler ana şirkete bağlı ve onun faaliyet konusu ve süresiyle sınırlı olarak kurulurlar. Yabancı bir şirketin Türkiye’de şube açabilmesi için şirketin sermayesi paylara bölünmüş olmalıdır. Şubelerin merkezden bağımsız bir kişilikleri yoktur. Şube kurmak için asgari bir sermaye koymak da gerekmez.  Bu bültende yabancı bir şirketin...

Yazı

YABANCI ŞİRKETLER İÇİN BİR YATIRIM ALTERNATİFİ: TÜRKİYE’DE İRTİBAT OFİSİ KURMAK

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yatırımcının önünde pek çok farklı seçenek vardır. Yatırımcının özel koşulları ile yatırımından kısa ve uzun vadedeki beklentileri gibi birçok bileşen göz önünde tutularak farklı yatırım türlerinden en avantajlısı belirlenmelidir. Yatırımcı Türkiye’de tüzel kişi olarak yatırım yapmayı tasarlıyorsa önündeki seçeneklerden biri de irtibat bürosu kurmaktır. İrtibat büroları, yatırımcılara adeta bir ülkeyle tanışma...

Yazı

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Hemen hemen bütün ülkeler, belirli özelliklere sahip kişilere kolay yoldan vatandaşlık verilmesi için özel düzenlemeler yapmıştır. Türkiye de bu ülkeler arasındadır. Bazı yabancıların ülkemizle olan yakın ilgi ve bağlantıları sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmaları, herhangi bir yabancının vatandaşlık kazanmasından çok daha kolay bir yöntemle mümkün olmaktadır. Buna istisnai vatandaşlığa alınma adı verilir.  Yabancı yatırımcılar için...