YABANCI ŞİRKET TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇILIŞI
Yazı

YABANCI ŞİRKET TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇILIŞI

Yabancı yatırımcı şirket Türkiye’de şube açarak yatırımını değerlendirmeyi düşünebilir. Şubeler, ana şirkete bağlı olarak faaliyet konusu ve süresi ile sınırlı olarak kurulur. Yabancı bir şirketin Türkiye’de şube açabilmesi için şirket sermayesinin paylara bölünmesi gerekir. Şubeler merkezden bağımsız bir kişiliğe sahip değildir. Ayrıca şube açmak için asgari sermaye koyma zorunluluğu da yoktur. Bu bültenimizde yabancı bir şirketin Türkiye’de şube...

Kısa Dönem Oturma İzni
Yazı

Kısa Dönem Oturma İzni

Türkiye’de vize veya vize muafiyetinin sağladığı süreden daha uzun süre kalmak isteyen yabancının ikamet tezkeresi alması gerekmektedir. Yine Türkiye’de 90 günden fazla kalmak isteyen yabancıların oturma izni almaları gerekmektedir. Yabancının Türkiye’ye geliş ve kalış amacına göre farklı oturma izni türleri Türk hukukunda düzenlenmiştir. Bu tür ikamet izinlerinin yabancılara Türkiye’de kalmaları için tanınan yasal süreler farklıdır. Kısa dönem ikamet...

YABANCILARIN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI İÇİN ARANAN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
Yazı

YABANCILARIN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI İÇİN ARANAN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

  Yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanması için aranan şartlarda değişiklik yapıldı. 06.01.2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik hükümleri aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleriyle getirilen yeniliklere bakıldığında, Türk vatandaşlığı için yapılması gereken yatırım miktarının artırılmadığı ancak diğer bazı şartlarda değişiklik yapıldığı...

Konut ve İşyeri Alımlarında Yatırımcıya Tanınan KDV İstisnası
Yazı

Konut ve İşyeri Alımlarında Yatırımcıya Tanınan KDV İstisnası

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/1. maddesinin (i) bendinde, Kanun’da yazılı şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu gerçek kişiler ile merkezi Türkiye’de olmayan ve Türkiye’de kazanç elde etmeyen tüzel kişilerin konut ve iş yeri alımlarında uygulanmak üzere bir KDV istisnası öngörülmüştür. Ülkeye döviz girişini teşvik etmeyi amaçlayan düzenleme, mevzuattaki düzenlenme...

Yabancıların Türkiye’de Çalışmasına Dair Genel Şartlar Ve Çalışma İzni Alınması
Yazı

Yabancıların Türkiye’de Çalışmasına Dair Genel Şartlar Ve Çalışma İzni Alınması

Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yabancılar Türkiye’de çalışma hakkına sahiptir.[1] Türk Anayasası’nda yer alan temel haklardan yabancıların yararlanması milletlararası hukuka uygun olarak ve kanunlarla getirilen birtakım sınırlamalara tabidir. Bu bültende yabancıların Türkiye’de çalışma hakkından yararlanabilmesi için gerekli şartlar, izlemesi gereken prosedür, gerekli başvuru ve evraklar, çalışma izni alması gereken ve gerekmeyen yabancılar gibi konuyla ilgili en...

YABANCI YATIRIMCI İÇİN TÜRKİYE’DE YATIRIM KILAVUZU
Yazı

YABANCI YATIRIMCI İÇİN TÜRKİYE’DE YATIRIM KILAVUZU

Türkiye coğrafi, ekonomik ve demografik yapısıyla yatırımcılar için son yıllarda iyi bir alternatif durumundadır. Güncel ekonomi politikaları yabancı yatırımın teşviki ve desteklenmesi etrafında şekillenmiştir. Bu bağlamda yabancı yatırım mevzuatında da Türkiye’de yatırımı cazip hale getiren, yatırımcının işini kolaylaştıran pek çok yenilik yapılmıştır.                                                                                                   Ekonomik ve hukuksal revizyon sayesinde yabancı yatırımcı, Türkiye’ye bizzat gelmesine gerek kalmadan...

TÜRKİYE’DEN GAYRİMENKUL SATIN ALMAK İSTEYEN YABANCI YATIRIMCI İÇİN REHBER
Yazı

TÜRKİYE’DEN GAYRİMENKUL SATIN ALMAK İSTEYEN YABANCI YATIRIMCI İÇİN REHBER

Yabancı gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye’den gayrimenkul mal satın alabilmektedir. Hatta buna ilişkin pek çok sınırlandırma da kaldırılarak, yabancıların  Türkiye’den taşınmaz mal satın alması kolaylaştırılmıştır. Fakat yabancı kişi, Türkiye’den taşınmaz mal satın almak istiyorsa halen özel bazı sınırlamalara tabidir. Bu sınırlamalar çerçevesinde yabancının taşınmaz satın alabilmesi için gerekli hukuki prosedürü eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Bu...

YABANCILARIN OTURMA İZNİ
Yazı

YABANCILARIN OTURMA İZNİ

Çalışmak, okumak, iş kurmak, diplomatik sığınma, seyahat etmek ve daha pek çok çeşitli amaçla Türkiye’de kalmak isteyen yabancılar için Türk hukukunda 6 farklı oturma izni türü düzenlenmiştir. Türkiye’de 90 günden fazla bir süre için kalmak isteyen yabancının oturma izni sahibi olması aranır. Aynı şekilde, Türk vatandaşı olmayan yabancının vize veya vize muafiyet süresi dolduktan sonra...

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMA VEYA TÜRK ŞİRKETE ORTAK OLMA YOLUYLA ÇALIŞMA İZNİ ALMASI
Yazı

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMA VEYA TÜRK ŞİRKETE ORTAK OLMA YOLUYLA ÇALIŞMA İZNİ ALMASI

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcının önündeki alternatiflerden biri  Türkiye’de Türk hukukuna göre yeni bir şirket kurmaktır. Yatırımcı yeniden bir şirket kurmanın kendisi için avantajlı olmadığını düşünüyorsa, halihazırda Türkiye’de kurulu bulunan bir Türk şirketin hisselerini satın alarak şirkete ortak olma yolunu da tercih edebilecektir. Hatta pek çok durumda avantajları ve sağlanan kolaylıklar nedeniyle yatırımcılara önerilen...

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA İŞÇİ VE İŞVEREN ÇALIŞMA İZİNLERİ
Yazı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA İŞÇİ VE İŞVEREN ÇALIŞMA İZİNLERİ

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı şirket ve şahısların ihtiyaç duyacakları en temel gereklilik  işçi ve işveren çalışma iznidir. Bu izin hukuk sistemimizde detaylı olarak ele alınmış, şirket ve çalışanlar için ayrı ayrı şartlar öngörülmüştür. Konuyu Türk hukuku kapsamında anlaşılabilir şekilde açıklayabilmemiz için bazı açıklamalara yer vermek daha doğru olacaktır.  Yatırımcının, ticari amaçlarla vatandaşı olmadığı bir...

  • 1
  • 2