Site ve Apartman Genel Kurul Toplantısı Hakkında Sık Sorulan Sorular
Yazı

Site ve Apartman Genel Kurul Toplantısı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Site ve apartman yönetimleriyle ilgili düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu(KMK)’nda yer almaktadır. Özellikle site veya apartman genel kurul toplantılarının nasıl yapılması gerektiği, site genel kurulunda oy kullanma ve oyların temsilinin nasıl sağlanacağı gibi sorular ilgililer tarafından merak edilmektedir. Bu bültende, apartman ve site genel kurullarında oy kullanımı, oyların temsili, genel kurul kararlarının alınması için gereken oy...

TAPU SİCİLİNİN YANLIŞ TUTULMASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI
Yazı

TAPU SİCİLİNİN YANLIŞ TUTULMASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI

Tapu kayıtları taşınmazların kime ait olduğunu, taşınmazlar üzerindeki paydaşları ve paylarını, taşınmazların yüzölçümlerini, ada/parsel numaralarını, taşınmazların rehinli olup olmadığını veya üzerinde tedbir kararı olup olmadığını belgeleyen resmi sicillerdir. Bir taşınmazın mülkiyeti, kural olarak ancak tapuda yapılacak resmi devir işlemi ve neticesinde tapu siciline yapılacak kayıt ile kazanılmaktadır. Bu işleme “tescil” adı verilir. Taşınmazlar üzerindeki rehin...

TAŞINMAZ SAHİBİNİN KOMŞULARA VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN ETME SORUMLULUĞU
Yazı

TAŞINMAZ SAHİBİNİN KOMŞULARA VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN ETME SORUMLULUĞU

Hukukumuzda kişi hukuka aykırı ve kusurlu davranışıyla başkalarına verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür. Buna kusurlu sorumluluk ilkesi adı verilmektedir. Ancak bazı durumlarda, yasa koyucu hukuka aykırı davranış nedeniyle ortaya bir zarar çıkmasını, tazmin sorumluluğunun doğması için yeterli görmüştür. Bir başka deyişle, kişi kusurlu davranmamış bile olsa ortaya çıkan zararı ödemekle yükümlü tutulmaktadır. Bu kimi zaman, yapılan...

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE AÇILAN TAPU TESCİL DAVALARINDA ÖNCEDEN AÇILAN DAVA ZAMANAŞIMINI KESER Mİ?
Yazı

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE AÇILAN TAPU TESCİL DAVALARINDA ÖNCEDEN AÇILAN DAVA ZAMANAŞIMINI KESER Mİ?

  Bir gayrimenkulün kazandırıcı zamanaşımı ile kazanılabilmesi için gerekli hukuki şartların oluşması ve ardından tapu tescil davası açılması gereklidir. Pek ya önceki açılan tapu tescil davası süre yönünden reddolmuş ve yeniden dava açılmışsa; zamanaşımını kesme durumu söz konusu olabilir mi? Yargıtay Büyük Genel Kurulu 2005/1 Esas ve 2007/1 Karar 19.01.2007 tarihli kararı ile; önceki davanın...