GEMİ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI
Yazı

GEMİ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI

Mülkiyet temel anlamıyla, hak sahibine sahip olduğu mülkü koruma, hak iddia etme ve tasarruf etme gibi haklar tanımaktadır. Gemilerin mülkiyeti söz konusu olduğunda, geminin bütünleyici parçaları ve eklentileri mülkiyet kapsamında değerlendirilmektedir. Mülkiyete dahil olmayan konuların ayrıca ve açıkça belirlenmesi önem arz etmektedir. Gemilerle ilgili uygulanacak hukuk bakımından Milletlerarası özel Hukuk Kanunu ile uyumlu olarak Türk...

GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ
Yazı

GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ

  Giriş: İhtiyati haciz para ve teminat alacaklarının güvence altında alınabilmesi için uygulanan bir hukuki tedbirdir. Deniz İcra Hukukunda ise deniz alacaklarının güvence altında alınabilmesi için ihtiyati haciz tedbirine başvurulmakta ancak deniz ticaretinin nevi şahsına münhasır olması sebebi ile; özel hükümlere yer verilmiştir. Bu kapsamda deniz alacağı hakkında ihtiyati haciz kararı alma konusunun; geminin seferden...