Şirketlerin Kvkk Uyum Sürecinde Yapması Gerekenler
Yazı

Şirketlerin Kvkk Uyum Sürecinde Yapması Gerekenler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Şirketlerin ticari faaliyetleri kapsamında pek çok kişinin kişisel verilerine erişmesi söz konusudur. Bu veriler bakımından şirket tüzel kişiliği KVKK kapsamında veri sorumlusudur. Veri sorumlusu, verilerin işlenme amaç ve araçlarını belirleyen ve veri kayıt sisteminin...

Kişisel Veri Hukukunun İş Sözleşmeleriyle İlişkisi Ve Etkileşim Alanları
Yazı

Kişisel Veri Hukukunun İş Sözleşmeleriyle İlişkisi Ve Etkileşim Alanları

Kişisel veri kavramı her geçen gün hayatımıza daha çok entegre olan bir kavram. Kişisel verilerimizi aslında uzun zamandır günlük hayatta ilişki kurduğumuz kişiler, işyerleri, şirketler, hastaneler, okullar, ziyaret ettiğimiz internet siteleri, indirdiğimiz uygulamalar ve bunlara yaptığımız üyelikler veya sosyal medya kanallarıyla diğer kişilerle paylaşmaktayız. Gerek kendi kararımızla paylaştığımız gerekse bilgimiz dışında erişilen kişisel verilerimiz hakkında...