YABANCILARIN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI İÇİN ARANAN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
Yazı

YABANCILARIN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI İÇİN ARANAN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

  Yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanması için aranan şartlarda değişiklik yapıldı. 06.01.2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik hükümleri aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleriyle getirilen yeniliklere bakıldığında, Türk vatandaşlığı için yapılması gereken yatırım miktarının artırılmadığı ancak diğer bazı şartlarda değişiklik yapıldığı...

Yazı

İCRA İLE ÇOCUK TESLİMİNE SON VERİLMESİ KONUSUNDA BEKLENEN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Bir tür Aile Mahkemesi kararı olan velayet ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair mahkeme kararlarına anne veya babalar tarafından her zaman uyulmadığına tanık olmaktayız. Kimi zaman velayet hakkı sahibi olmamasına rağmen çocuğu kaçıran ebeveynler, kimi zaman ise velayet hakkına sahip olup diğer tarafın çocuğuyla görüşmesine engel olan ebeveynlerle karşılaşılmaktadır. Böylesi durumlarda mahkeme kararının gereğinin yerine...

Vergi Usul Kanunu’nda ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı
Yazı

Vergi Usul Kanunu’nda ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı

Vergi Usul Kanunu (VUK)’nda değişiklik öngören yasa teklifi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un vergi yasalarında değişiklik öngören hükümlerinin yürürlük tarihleri ise değişiklik arz ediyor. Kanun değişikliğiyle mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, yatırımları teşvik eden...

Hukuk Yargılamasında E-Duruşma Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi
Yazı

Hukuk Yargılamasında E-Duruşma Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Hukuk yargılamalarında aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden, tarafın veya vekilinin duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine; tanığın, bilirkişinin, uzmanın ve diğer ilgililerin dinlenilmelerine olanak sağlayan e-duruşma uygulamasının usul ve esaslarını belirleyen “Hukuk Muhakemelerinde Ses Ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik”(*Yönetmelik), 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de...

Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ve Tazminat Hesaplamalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildi
Yazı

Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ve Tazminat Hesaplamalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildi

09.06.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7327 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler yapılarak (KTK madde 90 ve 92 hükümleri), motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tazminat hesaplamalarında dikkate alınacak hususlara açıklık getiriliyor. Yeni yasaya...

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Resmî Gazetede Yayınlandı
Yazı

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Resmî Gazetede Yayınlandı

  Banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarımı konusunda bankaların uymaları gereken kuralları düzenleyen “Sır Niteliğindeki Bilgilerin paylaşılması Hakkında Yönetmelik”(*Yönetmelik), 04.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin banka sırrı ve müşteri sırrı kavramlarına açıklık getirmesinin yanı sıra, bankaların sır saklama yükümlülüğü ve istisnaları ile veri paylaşımı konusunda uygulamadaki tereddütlere son vermesi bekleniyor....

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi
Yazı

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılmalarına ilişkin hükümlerde değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmeliğin getirdiği yeniliklerin detayları ise şöyle;   Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay...

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda(İyuk) Değişiklik Yapıldı
Yazı

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda(İyuk) Değişiklik Yapıldı

  İdari yargıda idarenin kendisine yapılan başvurulara cevap vermesi ve zımnî ret süreleri konusunda bazı değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişikliklerin yer aldığı 7331 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Bilindiği üzere idarî nitelikteki uyuşmazlıklarla ilgili mahkemelerde dava...

7327 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Yürürlüğe Girdi
Yazı

7327 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

  İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler 09.06.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle getirilen değişiklik ve yeniliklerden ana başlıklar ise şöyle;   İflâs Aşamasında İşletme Ve Malların Satışına İlişkin Düzenleme (İik M.241/3)   İflâs tasfiyesi aşamasında bazı işletmelerin ve malvarlığının parçalanarak satılmasının ekonomik olarak değer kaybına neden olduğu, bu durumun da hem...

Türk Ceza Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı
Yazı

Türk Ceza Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı

  Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunlarında önemli değişiklikler yapan torba yasa Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni kanunda adli kontrol süreleri, tutuklama sebepleri ve kararları ile bu kararlara itiraz edilecek merciler hakkında değişiklikler öngören düzenlemeler yapılmasının yanı sıra, seri muhakeme hükümleri ile bazı suçların daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerine eklemeler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin...

  • 1
  • 2