Yazı

Hukuk Yargılamasında E-Duruşma Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Hukuk yargılamalarında aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden, tarafın veya vekilinin duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine; tanığın, bilirkişinin, uzmanın ve diğer ilgililerin dinlenilmelerine olanak sağlayan e-duruşma uygulamasının usul ve esaslarını belirleyen “Hukuk Muhakemelerinde Ses Ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik”(*Yönetmelik), 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de...

Yazı

Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ve Tazminat Hesaplamalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildi

    09.06.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7327 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler yapılarak (KTK madde 90 ve 92 hükümleri), motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tazminat hesaplamalarında dikkate alınacak hususlara açıklık getiriliyor....

Yazı

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Resmî Gazetede Yayınlandı

  Banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarımı konusunda bankaların uymaları gereken kuralları düzenleyen “Sır Niteliğindeki Bilgilerin paylaşılması Hakkında Yönetmelik”(*Yönetmelik), 04.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin banka sırrı ve müşteri sırrı kavramlarına açıklık getirmesinin yanı sıra, bankaların sır saklama yükümlülüğü ve istisnaları ile veri paylaşımı konusunda uygulamadaki tereddütlere son vermesi bekleniyor....

Yazı

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılmalarına ilişkin hükümlerde değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmeliğin getirdiği yeniliklerin detayları ise şöyle;   Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay...

Yazı

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda(İyuk) Değişiklik Yapıldı

  İdari yargıda idarenin kendisine yapılan başvurulara cevap vermesi ve zımnî ret süreleri konusunda bazı değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişikliklerin yer aldığı 7331 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Bilindiği üzere idarî nitelikteki uyuşmazlıklarla ilgili mahkemelerde dava...

Yazı

7327 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

    İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler 09.06.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle getirilen değişiklik ve yeniliklerden ana başlıklar ise şöyle;   İflâs Aşamasında İşletme Ve Malların Satışına İlişkin Düzenleme (İik M.241/3)   İflâs tasfiyesi aşamasında bazı işletmelerin ve malvarlığının parçalanarak satılmasının ekonomik olarak değer kaybına neden olduğu, bu durumun da...

Yazı

Türk Ceza Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı

  Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunlarında önemli değişiklikler yapan torba yasa Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni kanunda adli kontrol süreleri, tutuklama sebepleri ve kararları ile bu kararlara itiraz edilecek merciler hakkında değişiklikler öngören düzenlemeler yapılmasının yanı sıra, seri muhakeme hükümleri ile bazı suçların daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerine eklemeler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin...

Yazı

KRİPTO PARALAR VE CEZA HUKUKU

Son günlerde daha çok yasa dışı faaliyetlere alet edilmesiyle gündemimizi meşgul eden kripto paralar, suç olgusuyla birlikte anılmaya başlandı. Basında da büyük yankı uyandıran “dolandırıcılık” haberleri nedeniyle kripto paralar(halk arasındaki ismiyle bitcoin) akıllarda suç ve ceza hukuku ile bağdaştırılmış durumda. Kripto paraların teknolojisi, kendine özgü bazı özellikleri ve henüz hukuken düzenlenmemiş ve denetimsiz bir alanda...

Yazı

KRİPTO PARALAR, BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE TÜRK HUKUKU

Kripto paraların git gide gündemi daha fazla işgal ettiği, uluslararası ve ulusal finansal sistemde kendine yer edinmeye çalıştığı zamanların tanığı olmaktayız. Kripto paranın halk arasında bilinen adıyla bitcoinin tam olarak neyi ifade ettiği, gerçek bir para birimi olup olmadığı, kime ait olduğu, nasıl kullanıldığı, güvenilir olup olmadığı ve yasal olup olmadığı en çok tartışılan ve...