Yabancıların Türkiye’de Çalışmasına Dair Genel Şartlar Ve Çalışma İzni Alınması
Yazı

Yabancıların Türkiye’de Çalışmasına Dair Genel Şartlar Ve Çalışma İzni Alınması

Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yabancılar Türkiye’de çalışma hakkına sahiptir.[1] Türk Anayasası’nda yer alan temel haklardan yabancıların yararlanması milletlararası hukuka uygun olarak ve kanunlarla getirilen birtakım sınırlamalara tabidir. Bu bültende yabancıların Türkiye’de çalışma hakkından yararlanabilmesi için gerekli şartlar, izlemesi gereken prosedür, gerekli başvuru ve evraklar, çalışma izni alması gereken ve gerekmeyen yabancılar gibi konuyla ilgili en...

İSTİHDAM EDENİN ÇALIŞANININ VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN SORUMLULUĞU
Yazı

İSTİHDAM EDENİN ÇALIŞANININ VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN SORUMLULUĞU

Borçlar Kanunu’nda çalışanın bir işin görülmesi esnasında başkalarına verdiği zararlardan, onu istihdam eden kişi sorumlu tutulmuştur. Üstelik, istihdam eden kişinin bu zararın ortaya çıkmasında herhangi bir kusurlu davranışının olması dahi gerekmez. İstihdam eden, çalışanın verdiği zararlardan kusursuz sorumludur. Amaç, zarar gören kişinin mağduriyetinin en iyi şekilde giderilmesi olduğu kadar, istihdam eden kişinin de çalışanlarının seçimi,...

KİŞİSEL VERİ HUKUKUNUN İŞ SÖZLEŞMELERİYLE İLİŞKİSİ VE ETKİLEŞİM ALANLARI
Yazı

KİŞİSEL VERİ HUKUKUNUN İŞ SÖZLEŞMELERİYLE İLİŞKİSİ VE ETKİLEŞİM ALANLARI

Kişisel veri kavramı her geçen gün hayatımıza daha çok entegre olan bir kavram. Kişisel verilerimizi aslında uzun zamandır günlük hayatta ilişki kurduğumuz kişiler, işyerleri, şirketler, hastaneler, okullar, ziyaret ettiğimiz internet siteleri, indirdiğimiz uygulamalar ve bunlara yaptığımız üyelikler veya sosyal medya kanallarıyla diğer kişilerle paylaşmaktayız. Gerek kendi kararımızla paylaştığımız gerekse bilgimiz dışında erişilen kişisel verilerimiz hakkında...

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Yazı

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İnsan yaşamının kutsallığı gerekçesiyle, işverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları eksiksiz bulundurmak gibi yükümlülükleri İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. İşverenin  iş sözleşmesinden ve İş Kanunu’ndan doğan işçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırı davranması, iş kazaları nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulmasına neden olur. İş kazalarından dolayı işverenin meydana gelen zararlardan...

İŞÇİNİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ AYLIK ÜCRETİNE DAHİL SAYILABİLİR Mİ?
Yazı

İŞÇİNİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ AYLIK ÜCRETİNE DAHİL SAYILABİLİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, haftalık çalışma süresi 45 saati aşamaz. Kural bu olmakla beraber, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle bu sürenin üzerinde de işçiler çalışabilmektedir. Buna fazla çalışma adı verilir. İş sözleşmesinde haftalık 45 saatten daha az bir çalışma süresi belirlenmişken, bu süreyi aşan çalışmalar da fazla çalışma olarak kabul edilir. Fazla...

HİZMET TESPİT DAVALARI
Yazı

HİZMET TESPİT DAVALARI

Günümüzde artan kayıtsız işçi istihdamı yahut hizmet süresinin eksik kaydı gibi hususlar işçi haklarının en önemli ihlallerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sigortalı olarak sayılan işlerde işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na işçinin çalıştığı süre tam olarak bildirilmesi gerekmektedir. Hizmet tespit davası; 5510 sayılı Kanun’a göre; sigortalı sayılan işlerde kurumca tespit edilmediğinde veya eksik bildirilmiş hizmetlerin tescil...

TİCARİ İŞLETMELERİN ve İŞYERİNİN DEVRİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
Yazı

TİCARİ İŞLETMELERİN ve İŞYERİNİN DEVRİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

  Ticari işletmelerin devriyle, malvarlığı ve boçların devredilmesi mümkün olmaktadır. Bir ticari işletmenin devredildiği haliyle, işletilmeye devam edebilecek bir durumda olması işletme devrinin ana ilkesidir. Bunu sağlayabilmek içinse ticari işletmenin ticari ilişkilerini ve iş ilişkilerini sürdürmek için yaptığı sözleşmelerin çoğunlukla ayakta tutulması gerekmektedir. Bu yazımızda iş sözleşmelerinin işletme veya işyeri devrinden nasıl etkileneceği, devreden ve...

ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU
Yazı

ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU

  İşverenin kusursuz sorumluluğu yargıtay kararı eşliğinde incelenmiştir. Haksız fiil sorumluluğunda kural kusur sorumluluğunun olmasıdır ancak kusur olmadığı halde bir kişiyi zarardan sorumlu tutma haline kusursuz sorumluluk denmektedir. Öte yandan kusursuz sorumluluk da bir haksız fiil sorumluluğu olduğundan fiil, hukuka aykırılık, zarar ve illiyet bağı unsurları yine de aranacaktır. Kusursuz sorumluluğun kabul edilmesinde dikkat ve...

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT DAVALARINDA DESTEK İLİŞKİSİNİN VARLIĞININ İSPATI İÇİN SGK DAN GELİR BAĞLANMA ŞARTI GEREKLİ MİDİR?
Yazı

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT DAVALARINDA DESTEK İLİŞKİSİNİN VARLIĞININ İSPATI İÇİN SGK DAN GELİR BAĞLANMA ŞARTI GEREKLİ MİDİR?

  Uzun yıllardan beri devam eden destekten yoksun kalma tazminatının şartlarından biri olan SGK dan destek ilişkisinin varlığını ispat için talep edilen gelir bağlanma şartı pek çok defa hak kaybına neden olmuştur. Anne baba çocuk arasındaki destek ilişkisinin şarta bağlı olarak değerlendirilmesinin hakkaniyete aykırı olduğu yönünde içtihat birleştirilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurul’u 2016/5 Esas ve...

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞME ŞARTLARINI TAŞIMAYAN  İŞ SÖZLEŞMELERİNDE SÜREDEN ÖNCE HAKSIZ FESHE BAĞLI CEZAİ ŞARTLAR HANGİ ŞARTLA GEÇERLİDİR?
Yazı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞME ŞARTLARINI TAŞIMAYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE SÜREDEN ÖNCE HAKSIZ FESHE BAĞLI CEZAİ ŞARTLAR HANGİ ŞARTLA GEÇERLİDİR?

İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmeleri her zaman tartışma konusu olmuştur.  İş sözleşmelerine iş kanunundan ve borçlar kanunundan kaynaklanan çeşitli hükümler konulabilir. Ancak iş sözleşmesinin vasfı değişirse bu durumda cezai şart gibi önemli konular nasıl değerlendirilir? Yargıtay hukuk daireleri arasındaki görüş farklılığı  Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 2017/10 Esas 2019/1 Karar ve 08.03.2019 tarihli kararı...

  • 1
  • 2