Mirasçıdan Alacaklı Olan Kişinin Başvurabileceği Yollar ve Açabileceği Davalar
Yazı

Mirasçıdan Alacaklı Olan Kişinin Başvurabileceği Yollar ve Açabileceği Davalar

Borçluya miras kalması halinde mirasçı olarak kendisine intikal eden mallar borçlunun malvarlığına dahil olur. Borçludan alacağı olan kişi borçlunun malvarlığına dahil olan bu malları haczettirme ve sattırma imkanına sahiptir. Alacaklısının, miras kalan mallarını ya da paralarını haczettirmesine ve/veya sattırmasına engel olmak isteyen borçlu miras payının kendisine intikalini önlemek için çeşitli yollara başvurabilmektedir. Bu durumun uygulamada...

Miras Hissesinin Haczedilmesi Mümkün Müdür?
Yazı

Miras Hissesinin Haczedilmesi Mümkün Müdür?

Bir mirasa ortak olan tüm mirasçılar o miras üzerinde birlikte hak sahibidir. Miras paylaşımı yapılıp her mirasçının miras payı kendisine özgülenene kadar mirasçılar arasında elbirliği mülkiyeti adı verilen bir tür ortak mülkiyet ilişkisi bulunur. Elbirliği mülkiyetinde mirasçıların belirlenmiş payları yoktur; her birinin hakkı miras ortaklığında yer alan malların tamamına yaygındır(TMK m. 701). Durum böyle olmakla...

Vefat Eden Kişiye Karşı İcra Takibi Yapılabilir Mi?
Yazı

Vefat Eden Kişiye Karşı İcra Takibi Yapılabilir Mi?

  Vefat etmiş kişinin borçlarından dolayı o kişiye karşı icra takibi başlatılıp başlatılamayacağı veya başlatılmış olan icra takibi devam etmekteyken borçlu kişinin vefat etmesi durumunda icra takibinin akıbetinin ne olacağı konusu merak edilmektedir. Böylesi bir durumda, icra takibinin mirasçılara karşı devam ettirilip ettirilemeyeceği başta olmak üzere pek çok konuda soru işaretleri akla gelmektedir. Bu bültende,...

İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME YA DA DÜZELTME DAVALARI
Yazı

İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME YA DA DÜZELTME DAVALARI

İsim ve soyisim kişinin kendi tercihiyle belirlemediği halde ömür boyu taşımak ve kullanmak durumunda olduğu tanıtıcılardır. İnsanlarla ilgili belki de ilk kişisel bilgi olarak edindiğimiz isim ve soyisimler ait oldukları kişilerle ilgili bize bir fikir verir, onlarla bir bütünlük arz ederler. Örneğin, “ismiyle müsemma” tabiri de bir kişinin ya da varlığın ismiyle örtüşmesi anlamına gelen...

NİŞANLANMA VE NİŞANIN BOZULMASINDAN DOĞAN DAVALAR
Yazı

NİŞANLANMA VE NİŞANIN BOZULMASINDAN DOĞAN DAVALAR

Nişanlılık, evlenme öncesi aşamada çiftlerin birbirine verdiği evlenme sözüdür. Toplumun temel taşı olan aileyi ilgilendiren birçok konu gibi hukuk düzeni nişanlılık kurumunu da hukuksal bir temele dayandırmış ve bu ilişkiden doğan hak ve borçları düzenlemiştir. Bu bültende, nişanlanmanın hukuksal niteliği, nişanlılığın sona ermesi hali ve bu halde açılabilecek davalar ile karşı taraftan hangi taleplerde bulunulacağı...

BOŞANMA SONRASI ÇOCUĞUN ANNESİNİN SOYADINI TAŞIMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Yazı

BOŞANMA SONRASI ÇOCUĞUN ANNESİNİN SOYADINI TAŞIMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Anne ve babası evli olan çocuk yasalarımıza göre aile soyadı olarak babanın soyadını almaktadır. Anne ve babanın boşanması veya babanın ölmesi halinde de durum değişmemektedir, çocuk babasının soyadını taşımaya devam eder. Aynı şekilde evlilik dışı dünyaya gelen çocuk babayla soybağı kurulması durumunda babasının soyadını almaktadır. Fakat bazı hallerde velayet hakkına sahip olan anne, çocuğa kendi...

ÇOCUĞUN TANINMASI
Yazı

ÇOCUĞUN TANINMASI

  Bir çocuk ile babası arasındaki soybağı ilişkisinin kurulması dört yöntemle mümkündür. Bunlar; Çocuğun annesiyle evlilik, Tanıma, Hakim karar ve Evlat edinme yöntemleridir. Bu yazımızda biz çocuğun babası tarafından tanınarak nüfusuna alınması işleminin en kolay yollarından biri olan tanımanın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin açıklamalarda bulunmaktayız. Anahtar Kelimeler: Tanıma, çocuğun tanınması, çocuğun baba nüfusuna alınması, babalık davası,...

EVLİLİĞİN İPTAL ETTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?
Yazı

EVLİLİĞİN İPTAL ETTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

  Evliliklerin sonlanıdırlması denince akla boşanma davaları gelmektedir. Ancak evlilik akdinin sona erdirilmesinin başka yöntemleri de bulunmaktadır. Bir çeşit sözleşme olan evlilik sözleşmesinin diğer sözleşmeler gibi geçersiz olduğu öne sürülerek iptal ettirilmesi de mümkündür. bu yazımızda hangi hallerde evlilik sözleşmesinin iptal ettirilebileceğini ve bu konudaki diğer detayları ele aldık. Anahtar kelimeler: evliliğin iptali, boşanma, eşin...

VASİ ATAMA, KISITLAMA, VESAYET ALTINA ALMA İŞLEMİ
Yazı

VASİ ATAMA, KISITLAMA, VESAYET ALTINA ALMA İŞLEMİ

  Vesayet hukuku, vesayet altına alınan kişinin korunmasına yönelik bir kurumdur. Yetişkin kişilerin kısıtlanması veya velayet altında olmayan küçüklerin vesayet altına alınması hallerinde kişiye vasi atanmaktadır. Kanunda hangi hallerde kişinin hukuki işlem ehliyetinin kısıtlanarak kendisine vasi atanabileceği düzenlenmiştir. Bunlardan bir kısmı zorunlu kısıtlama sebepleriyken bir kısmı da isteğe bağlı kısıtlama sebepleridir. Bu yazımızda, hangi hallerde...

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN HİLELİ İŞLEMLER(MURİS MUVAZAASI)
Yazı

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN HİLELİ İŞLEMLER(MURİS MUVAZAASI)

Mirasbırakan kişi ölmeden önce mirasçılarının bir kısmını mirasından mahrum bırakmak veya normal şartlarda almaları gereken miras paylarını azaltmak amacıyla birtakım işlemler yapabilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre mirasbırakanın ölmeden önce yaptığı ve “mirasçılardan mal kaçırma amacı taşıyan” bu tip işlemler muris muvazaası olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde özellikle kız çocuklarının mirastan daha az pay alması amacıyla bu...

  • 1
  • 2