Yazı

Türk Ceza Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı

  Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunlarında önemli değişiklikler yapan torba yasa Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni kanunda adli kontrol süreleri, tutuklama sebepleri ve kararları ile bu kararlara itiraz edilecek merciler hakkında değişiklikler öngören düzenlemeler yapılmasının yanı sıra, seri muhakeme hükümleri ile bazı suçların daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerine eklemeler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin...

Yazı

Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu

Çek günümüz ticari hayatında önemli bir ödeme ve tahsilat aracıdır. Ekonomik parametrelerden de en çok etkilenen kambiyo senetleri arasındadır. Türk hukukunda nakit akışında daralma yaşanan dönemlerde çekle ilgili ibraz yasaklarının getirilmesi de bu durumun en canlı örneklerindendir. Çeklerde tahsilat oranlarının azalmasının hukuk düzeninde de yansımaları bulunmaktadır. hukukumuzda karşılıksız çek konusu epey tartışmalı bir alandır. Bir...

Yazı

KRİPTO PARALAR VE CEZA HUKUKU

Son günlerde daha çok yasa dışı faaliyetlere alet edilmesiyle gündemimizi meşgul eden kripto paralar, suç olgusuyla birlikte anılmaya başlandı. Basında da büyük yankı uyandıran “dolandırıcılık” haberleri nedeniyle kripto paralar(halk arasındaki ismiyle bitcoin) akıllarda suç ve ceza hukuku ile bağdaştırılmış durumda. Kripto paraların teknolojisi, kendine özgü bazı özellikleri ve henüz hukuken düzenlenmemiş ve denetimsiz bir alanda...

Yazı

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞVERENE KARŞI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI İnsan yaşamının kutsallığı gerekçesiyle, işverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları eksiksiz bulundurmak gibi yükümlülükleri İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. İşverenin  iş sözleşmesinden ve İş Kanunu’ndan doğan işçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırı davranması, iş kazaları nedeniyle meydana gelen zararlardan...

Yazı

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazaları, büyük oranda motorlu araç sürücülerinin trafikteki hatalı eylemleri veya araç arızaları sebebiyle meydana gelen, ölüm, yaralanma veya maddi zararla sonuçlanabilen olaylardır. Hemen hemen her gün karşılaştığımız bu sorun nedeniyle kişilerin vücut bütünlüğü, sağlığı ve hayatı zarar görmekte veya malvarlıklarında azalma ve eksilmeler yaşanmaktadır. Söz konusu zararları trafik kazasına karışan karşı tarafa veya onun...

Yazı

HASTANIN YANLIŞ TEDAVİ VEYA TEŞHİS NEDENİYLE UĞRADIĞI ZARARLARDAN DOKTORUN VEYA HASTANENİN SORUMLU TUTULABİLMESİNİN ŞARTLARI

Doktor veya sağlık çalışanlarının hataları nedeniyle ortaya çıkan bedensel ve ruhsal zararlar; hekim ya da ilgili kuruluş tarafından karşılanmakla yükümlüdürler. Hasta ya da bazı durumlarda zarar gördüğü kabul edilen hasta yakınları tarafından maddi ve manevi tazminat talebi öne sürebilmekte, ölüm halinde ise destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilmektedir.  Mevcut hukuk sistemi de hastayı zararının tazmini...

Yazı

ADLİ SİCİL KAYDI VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ SİLDİRİLMESİ

Günümüzde başta iş başvuruları ve kamu hizmetine girme aşaması olmak üzere pek çok alanda kişilerden adli sicil kaydı talep edilmektedir. Adli sicil kaydında mahkumiyete dair bilgilerin yer almasını istemeyen kişiler, bu kayıtların sildirilmesinin mümkün olup olmadığını merak etmektedirler. Bir kişinin sabıka kaydının olması hem toplum nezdinde hem de işverenler bakımından olumsuz olarak değerlendirilebilen ve ilişkilerdeki...

Yazı

Facebook Aracılığıyla İşlenen Suçlar

Facebook’un hayatımıza girmesinden itibaren suç ve cezaların niteliği, niceliği de önemli ölçüde değişti. Eskiden bilişim suçlarına ultra yetenekli hackerlar, gizli örgütler teknik konularda uzmanlaşmış kişiler dahil olurken; şimdi akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve sosyal medya kavramı ile her an bir ceza davasının konusu olur hale geldiler. İş yerinde dedikodu yaparken dikkat, facebook yazışmanız iş arkadaşınız tarafından...

Yazı

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Günümüzde hem günlük hayatımızı devam ettirmek hem de iş ve ticaret hayatımızı sürdürmek amacıyla pek çok insan ilişkisi ve iş ilişkisi kurmaktayız. Ticari ve ticari olmayan veya işimizle ya da gündelik hayatımızla ilgili muhatap olduğumuz bu ilişkilerin çoğunluğunu, hukuki ilişkilerden biri olan sözleşmeler aracılığıyla kurmaktayız. Hukukta sözleşmeler, karşılıklı iradelerin uyuşması, verilen söze bağlılık(ahde vefa), karşılıklı...

Yazı

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE ZAMANAŞIMI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunda zamanaşımı uygulaması nasıl olur? Özet: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı ile kovuşturma işlemleri geçici olarak durmaktadır. Zira kanuna göre HAGB kararı ile uygulanan denetim süresi içerisinde dava zaman aşımı durmaktadır. Denetimli serbestlik süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi ve tedbirlere aykırı davranılması halinde dava zaman aşımı yeniden işlemeye başlayacaktır. Makalemizde...

  • 1
  • 2