Senedin Sahteliğinin Tespiti ve Dava Süreci
Yazı

Senedin Sahteliğinin Tespiti ve Dava Süreci

Ticari hayatta ve günlük hayatta sahte senet düzenlenerek kişilerin borç altına sokulduğuna sıkça tanık olunmaktadır. Kendi bilgi ve iradesi olmadığı, herhangi bir imza atmadığı halde bir senette borçlu olarak gösterilmiş kişiler haksız ve kötü niyetli olarak icra takipleriyle veya davalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumdan mağdur olan kişinin alacağın dayandığı senedin sahte olduğunu mahkemede tespit...

MASAK Tarafından Banka Hesabına Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır?
Yazı

MASAK Tarafından Banka Hesabına Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finanse edilmesini önlemek amacıyla faaliyette bulunan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kuruldur. Bu kapsamda ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılmasını ve engellenmesini sağlamak için çeşitli görevler üstlenmiştir. Kurulun aklama ve terörizmin finansmanı konularında veri toplama, strateji geliştirme, soruşturma yapma, istihbarat üretme gibi farklı işlevde...

Türk Ceza Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı
Yazı

Türk Ceza Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı

  Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunlarında önemli değişiklikler yapan torba yasa Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni kanunda adli kontrol süreleri, tutuklama sebepleri ve kararları ile bu kararlara itiraz edilecek merciler hakkında değişiklikler öngören düzenlemeler yapılmasının yanı sıra, seri muhakeme hükümleri ile bazı suçların daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerine eklemeler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin...

Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu
Yazı

Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu

Çek günümüz ticari hayatında önemli bir ödeme ve tahsilat aracıdır. Ekonomik parametrelerden de en çok etkilenen kambiyo senetleri arasındadır. Türk hukukunda nakit akışında daralma yaşanan dönemlerde çekle ilgili ibraz yasaklarının getirilmesi de bu durumun en canlı örneklerindendir. Çeklerde tahsilat oranlarının azalmasının hukuk düzeninde de yansımaları bulunmaktadır. hukukumuzda karşılıksız çek konusu epey tartışmalı bir alandır. Bir...

KRİPTO PARALAR VE CEZA HUKUKU
Yazı

KRİPTO PARALAR VE CEZA HUKUKU

Son günlerde daha çok yasa dışı faaliyetlere alet edilmesiyle gündemimizi meşgul eden kripto paralar, suç olgusuyla birlikte anılmaya başlandı. Basında da büyük yankı uyandıran “dolandırıcılık” haberleri nedeniyle kripto paralar(halk arasındaki ismiyle bitcoin) akıllarda suç ve ceza hukuku ile bağdaştırılmış durumda. Kripto paraların teknolojisi, kendine özgü bazı özellikleri ve henüz hukuken düzenlenmemiş ve denetimsiz bir alanda...

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Yazı

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İnsan yaşamının kutsallığı gerekçesiyle, işverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları eksiksiz bulundurmak gibi yükümlülükleri İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. İşverenin  iş sözleşmesinden ve İş Kanunu’ndan doğan işçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırı davranması, iş kazaları nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulmasına neden olur. İş kazalarından dolayı işverenin meydana gelen zararlardan...

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI
Yazı

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazaları, büyük oranda motorlu araç sürücülerinin trafikteki hatalı eylemleri veya araç arızaları sebebiyle meydana gelen, ölüm, yaralanma veya maddi zararla sonuçlanabilen olaylardır. Hemen hemen her gün karşılaştığımız bu sorun nedeniyle kişilerin vücut bütünlüğü, sağlığı ve hayatı zarar görmekte veya malvarlıklarında azalma ve eksilmeler yaşanmaktadır. Söz konusu zararları trafik kazasına karışan karşı tarafa veya onun...

HASTANIN YANLIŞ TEDAVİ VEYA TEŞHİS NEDENİYLE UĞRADIĞI ZARARLARDAN DOKTORUN VEYA HASTANENİN SORUMLU TUTULABİLMESİNİN ŞARTLARI
Yazı

HASTANIN YANLIŞ TEDAVİ VEYA TEŞHİS NEDENİYLE UĞRADIĞI ZARARLARDAN DOKTORUN VEYA HASTANENİN SORUMLU TUTULABİLMESİNİN ŞARTLARI

Doktor veya sağlık çalışanlarının hataları nedeniyle ortaya çıkan bedensel ve ruhsal zararlar; hekim ya da ilgili kuruluş tarafından karşılanmakla yükümlüdürler. Hasta ya da bazı durumlarda zarar gördüğü kabul edilen hasta yakınları tarafından maddi ve manevi tazminat talebi öne sürebilmekte, ölüm halinde ise destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilmektedir.  Mevcut hukuk sistemi de hastayı zararının tazmini...

ADLİ SİCİL KAYDI VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ SİLDİRİLMESİ
Yazı

ADLİ SİCİL KAYDI VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ SİLDİRİLMESİ

Günümüzde başta iş başvuruları ve kamu hizmetine girme aşaması olmak üzere pek çok alanda kişilerden adli sicil kaydı talep edilmektedir. Adli sicil kaydında mahkumiyete dair bilgilerin yer almasını istemeyen kişiler, bu kayıtların sildirilmesinin mümkün olup olmadığını merak etmektedirler. Bir kişinin sabıka kaydının olması hem toplum nezdinde hem de işverenler bakımından olumsuz olarak değerlendirilebilen ve ilişkilerdeki...

Facebook Aracılığıyla İşlenen Suçlar
Yazı

Facebook Aracılığıyla İşlenen Suçlar

Facebook’un hayatımıza girmesinden itibaren suç ve cezaların niteliği, niceliği de önemli ölçüde değişti. Eskiden bilişim suçlarına ultra yetenekli hackerlar, gizli örgütler teknik konularda uzmanlaşmış kişiler dahil olurken; şimdi akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve sosyal medya kavramı ile her an bir ceza davasının konusu olur hale geldiler. İş yerinde dedikodu yaparken dikkat, facebook yazışmanız iş arkadaşınız tarafından...

  • 1
  • 2