DIŞ TİCARETTE RİSKİ AZALTMA YÖNTEMİ:
Yazı

DIŞ TİCARETTE RİSKİ AZALTMA YÖNTEMİ:

  TEMİNAT AKREDİTİFLERİ (Stand-by Letter of Credit) Dış Ticarette karşılaşılan en önemli risklerden biri; taahhüt edilen malın sözleşmede belirtilen miktar, cins ve kalitede olmama veyahut bedelin ödenmemesidir. Tarafların genellikle taşıma ve sigorta masrafları gibi maliyetleri düşük tutup kar oranını artırma eğilimi olduğu gözlenmektedir. İç piyasada riskler teminat mektupları, garanti teminatları gibi hususlarla çözülebilirken; uluslararası piyasalarda...

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
Yazı

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

Uluslararası ticarette satılan malın teslimi, bedelin ödenmesi ve risklerin oluşumu taraflar arasında kabul edilen teslim ve ödeme biçimlerine göre değişiklik göstermektedir. Ödeme biçimlerinin ve riskin daha çok hangi taraf aleyhine olması konusu da ödeme biçimleri ve mal teslimindeki maliyetler ile doğrudan ilgilidir. Hem alıcı hem de satıcı risk almaksızın ticaret yapmak ister ancak her yapılacak...