Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ve Tazminat Hesaplamalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildi

09.06.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7327 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler yapılarak (KTK madde 90 ve 92 hükümleri), motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tazminat hesaplamalarında dikkate alınacak hususlara açıklık getiriliyor. Yeni yasaya göre;

 

  • Değer Kaybı Tazminatı hesaplanırken; aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

 

  • Destekten yoksun kalma tazminatının hesabında; ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplama yapılacak.

 

  • Sürekli sakatlık tazminatı; ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

Tüm bu hesaplamalara ilişkin usul ve esaslar ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek.

Ayrıca yeni düzenlemeye göre, aşağıdaki tazminat talepleri zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalıyor;

  • Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
  • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar,
  • Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri,
  • 12/4/1991tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler.

 

Leave a Reply