Bilişim Hukuku

Dijitalleşen dünyada bilgi ve verilerin iletimi ve akışı sırasında bireylerin ve şirketlerin gizlilik ve güvenliklerinin korunması, sanal ortamda yapılan fikri mülkiyet hakkı(marka hakkı, domain name vb haklar) ihlallerine karşı müvekkillerin korunması, ifade özgürlüğüne saldırı niteliğindeki ihlallerin giderilmesi yönündeki talepler giderek artmaktadır. Yakın gelecekte elektronik imza ve sözleşmelerin iş dünyasında daha yaygın kullanılacağı da bir gerçektir. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda bilişim hukukuna dair hizmetlerin, iş sahipleri ve şirketler bakımından öncelikler arasına girmesi beklenmektedir. Yenilikleri yakından takip eden dinamik ekibiyle Solmaz Hukuk & Danışmanlık, telekomünikasyon işlerinin yürütümü, e-ticaret uygulamaları, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri alanlarında müvekkillerinin güncel ve profesyonel hizmete erişimini sağlar.
Bilişim suçlarının tespit ve takibinin yapılması, dava süreçlerinin yürütülmesi de verdiğimiz hizmetler kapsamındadır.

İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda dijital haklar, elektronik ortamda eserlerin korunması
İnternet alan adını (domain name) korunması
Elektronik belgeler, elektronik imza ve Elektronik İmza Kanunu kapsamında suçlar, kabahatler ve diğer uyuşmazlıklar
Adli bilişim, delil elde etme yöntemleri

Bilişim suçları, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması
Twitter, Facebook, Instagram, Whats App, Youtube vb. sosyal medya ağları aracılığıyla işlenen tehdit, hakaret, şantaj, cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları
Twitter, Facebook, Instagram, Whats App, Youtube vb. sosyal medya ağları aracılığıyla kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi, izinsiz görüntülerinin paylaşılması, gizli bilgilerin ifşa edilmesi, kişilik haklarının ihlali

Bilişim suçlarıyla ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında koruma tedbirleri
Bankacılık ve Finans sistemlerinde riskler ve korunma
Mali suçlar
Unutulma hakkı, ifade özgürlüğü ihlalleri ile ilgili uyuşmazlıklar
Veri, bilgi yönetimi, sosyal medya ve bulut bilişimi
Yapay zeka hukuk yapay kişilik
Mesafeli sözleşmeler
Kredi ve banka kartı dolandırıcılıkları hakkında savcılık şikâyetlerinin ve davaların yürütülmesi,
Sanal ortamda kişilik hakkı ve ifade özgürlüğü ihlalleri
Sanal ortamda sistemlere yetkisiz giriş ve dinleme
Sanal ortamda başkalarını dolandırma
Hukuki olarak korunan yazılımı izinsiz kullanmak
Bilgisayarları ve sistemleri sabote etmek suçları uğraş alanlarımız arasındadır.