Facebook Aracılığıyla İşlenen Suçlar

Facebook’un hayatımıza girmesinden itibaren suç ve cezaların niteliği, niceliği de önemli ölçüde değişti. Eskiden bilişim suçlarına ultra yetenekli hackerlar, gizli örgütler teknik konularda uzmanlaşmış kişiler dahil olurken; şimdi akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve sosyal medya kavramı ile her an bir ceza davasının konusu olur hale geldiler.

İş yerinde dedikodu yaparken dikkat, facebook yazışmanız iş arkadaşınız tarafından okunuyor olabilir. Aşağıdaki Yargıtay kararı; iş yerinde kullanılan bir bilgisayarda yazışmaların okunması dolayısıyla ortaya çıkmış ve yargıya intikal etmiştir.

T.C. YARGITAY

12.Ceza Dairesi

Esas: 2018/6391

Karar: 2018/12379

Karar Tarihi: 19.12.2018

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU – KARARA DAYANAK YAPILAN SÖZLEŞME TEMİN EDİLMEKSİZİN EKSİK İNCELEMEYE DAYALI OLARAK KARAR VERİLMESİ NEDENİYLE HÜKMÜN BOZULMASINI ÖNEREN GÖRÜŞE İŞTİRAK EDİLMEDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Katılana tahsis edilen bilgisayarın sadece iş amaçlı olarak kullanılabileceğine ve katılanın özel işleri, facebook ve benzeri sosyal ağlara giriş için kullanılamayacağına dair karara dayanak yapılan sözleşme temin edilmeksizin eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi nedeniyle hükmün bozulmasını öneren görüşe iştirak edilmemiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.

Facebook kanalıyla işlenen bir başka ihlal ise özel hayatın gizliliği: ayrılık sonrasında çıplak fotoğrafların facebook da yayımlanması ile özel hayatın gizliliği ihlal edilmiş olup karar metni aşağıdadır.

T.C. Yargıtay

  1. Ceza Dairesi

Esas: 2018/4455

Karar: 2018/10181

Karar Tarihi: 24.10.2018

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU – ARKADAŞLIK İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN MAĞDURA AİT ÇIPLAK RESİMLERİ ONUN BİLGİSİ VE RIZASI DIŞINDA FACEBOOK ADLI SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE YAYIMLAMASI EYLEMİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık …’ın, aralarındaki arkadaşlık ilişkisini sona erdiren mağdur …’ye ait çıplak resimleri, onun bilgisi ve rızası dışında, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayımlaması eyleminin sübut bulduğuna, sübut bulan eylemin TCK’nın 134/2. maddesinde tanımlanan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna ve temel cezanın asgari hadden uzaklaşılarak belirlenmesine ilişkin yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.

Yaşça küçük kişi ile ilgili ses ve görüntü kaydı alarak bunu Facebook üzerinde yayımlamak da yine özel hayatın gizliliği olarak değerlendirilmiştir.

KASTEN YARALAMA SUÇU – GÖRÜNTÜ VEYA SESLERİN KAYDA ALINMASI SURETİYLE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL İLE GÖRÜNTÜ VEYA SESLERİN İFŞA EDİLMESİ SURETİYLE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARINDAN MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen diğer sanıklar ile katılanlar …’u darp ettikleri sırada katılanları cep telefonu ile kaydedip daha sonra kendine ait facebook hesabından çekmiş olduğu görüntüleri yayınlaması şeklinde sübutu kabul edilen eylemleri nedeniyle soruşturma aşamasında 16 yaşında olan ve şikayet hakkı kendisinde bulunan katılan …’in beyanında sanık hakkında şikayetçi olmadığı anlaşıldığından, sanık hakkında sadece katılan …’a yönelik eylemleri nedeniyle TCK’nın 134/1-son cümle ve 134/2 maddelerinde düzenlenen ve bir birinden bağımsız suç olan görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ile görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek, kaydetme ve ifşa eylemlerinin tek bir suç oluşturduğu kabul edilerek sanık hakkında hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.