Limited Şirketlerde Hisse Devir Sözleşmesi
Yazı

Limited Şirketlerde Hisse Devir Sözleşmesi

Limited Şirketlerde Hisse Devir Sözleşmesi (Pay Devri) ve Sözleşme Örnekleri Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nda bir sermaye şirketi olarak düzenlenmiştir. Sermaye unsurunun ön planda olduğu ve şirketteki pay sahiplerinin sorumluluklarının sınırlandırıldığı bu şirket türü çeşitli avantajları nedeniyle en çok tercih edilen şirket türü olmaktadır. Limited şirketler, bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel...