MALPRAKTİS(DOKTOR HATASI) NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI
Yazı

MALPRAKTİS(DOKTOR HATASI) NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI

Tedavi için başvurulan hastane veya hekimin, bilgisizliği, tecrübesizliği, özen eksikliği, ihmali veya eksik ya da yanlış teşhis ve tedavilerle hastaya zarar vermesi sıkça karşılaşılan durumlardır. Hukuk sistemimizde bu tür uygulamalardan zarar gören kişilerin zararlarının tazmin edilmesinden hastaneler, hekimler veya varsa hekimin sigorta şirketleri sorumlu tutularak bu kişi ve kurumlara karşı tazminat davası açma imkanı getirilmiştir. ...