WHAT’S APP KONUŞMALARI İŞ AKDİ FESHİNE NEDEN OLABİLİR Mİ?
Yazı

WHAT’S APP KONUŞMALARI İŞ AKDİ FESHİNE NEDEN OLABİLİR Mİ?

Teknoloji çağının kontrol edilemez noktalarından biri olan iletişim mahkeme kararlarına yansımaması elbette beklenemez. Peki bu durum; işçilerin kendi aralarında kurdukları what’s up grubu üzerinden yapılan bilgi paylaşımı ve sohbet iş akdinin feshi nedeni olabilir mi?Yargıtay’ın yakın zamanda vermiş olduğu karar aşağıda yer almaktadır.T.C. Yargıtay Hukuk Dairesi Esas: 2018/10718Karar: 2019/559Karar Tarihi: 10.01.2019 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – İŞÇİLERİN İŞ...

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK İÇİN NE KADAR ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKİR?
Yazı

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK İÇİN NE KADAR ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKİR?

Kıdem tazminatı İş Kanunu kapsamında belirlenen şartlar gerçekleştiğinde kendisine veya ölümü halinde mirasçılarına verilen bir ödemedir.  1-Kıdem Unsuru İşçinin kıdem tazminatına hak edebilmesi için en az 1 yıllık kıdeminin bulunması gereklidir. Ancak işçinin bir yıllık süresinin dolmasından önce iş akdini feshetmek kötüniyet olarak değerlendirilip kötüniyet tazminatına hükmedilmesi gerektiği yönünde görüşler oluşmuştur. Bir yıllık süre iş...

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞINDAKİ SONA ERME HALLERİ
Yazı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞINDAKİ SONA ERME HALLERİ

  1475 Sayılı İş Kanunu’nda Kıdem tazminatı ödenmesi gereken haller belirlenmiş olup; fesih dışı sona erme halleri ayrıca düzenlenmiştir. İşbu düzenlemeler ayrıksı durum söz konusu olup; kıdem tazminatı almaya hak kazandırmaktadır. Bunlar iş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle sona ermesi, askerlik nedeniyle sona ermesi, kadın işçinin evlilik nedeniyle iş akdini kendinin sona erdirmesi nedeniyle kıdem tazminatı alabilmesi...

  • 1
  • 2