Yazı

TAŞINMAZ SAHİBİNİN KOMŞULARA VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN ETME SORUMLULUĞU

  Hukukumuzda kişi hukuka aykırı ve kusurlu davranışıyla başkalarına verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür. Buna kusurlu sorumluluk ilkesi adı verilmektedir. Ancak bazı durumlarda, yasa koyucu hukuka aykırı davranış nedeniyle ortaya bir zarar çıkmasını, tazmin sorumluluğunun doğması için yeterli görmüştür. Bir başka deyişle, kişi kusurlu davranmamış bile olsa ortaya çıkan zararı ödemekle yükümlü tutulmaktadır. Bu kimi zaman,...

Yazı

İHTİYATİ HACİZ KARARI

  Bir para alacağının ödenmesini yasal yollardan sağlamak için alacaklı ya icra dairesine ya da mahkemeye başvurmalıdır. İcra dairesine başvuran alacaklı bir icra takibi başlatarak borçludan borcunu ödemesini isteyebilir. Alacaklının mahkemeye başvurarak bir dava açıp alacağının ödenmesini isteme hakkı da bulunmaktadır. Fakat icra takibi ya da dava sürecinin sonuçlanmasından önceki aşamada, borçlunun malvarlığındaki değişimler sebebiyle...

Yazı

İSTİHDAM EDENİN ÇALIŞANININ VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN SORUMLULUĞU

Borçlar Kanunu’nda çalışanın bir işin görülmesi esnasında başkalarına verdiği zararlardan, onu istihdam eden kişi sorumlu tutulmuştur. Üstelik, istihdam eden kişinin bu zararın ortaya çıkmasında herhangi bir kusurlu davranışının olması dahi gerekmez. İstihdam eden, çalışanın verdiği zararlardan kusursuz sorumludur. Amaç, zarar gören kişinin mağduriyetinin en iyi şekilde giderilmesi olduğu kadar, istihdam eden kişinin de çalışanlarının seçimi,...

Yazı

DAVA KONUSU HAKKIN KORUNMASI İÇİN ALINAN KARAR:İHTİYATİ TEDBİR

  Bir hukuk devletinde kişilerin haklarını korumak veya onlara kavuşmak amacıyla mahkemelere başvurması, hakkını yasal yollardan araması gerekmektedir. Dava açılarak korunmaya veya elde edilmeye çalışılan dava konusu hakkın, henüz dava süreci sonuçlanmadan önce kaybolması, devredilmesi, zarar uğraması, elden çıkarılması, yok olması gibi ihtimaller ise her zaman vardır. Böyle bir durumda kişinin davayı kazanması bir anlam...

Yazı

BOŞANMA SONRASI ÇOCUĞUN ANNESİNİN SOYADINI TAŞIMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

  Anne ve babası evli olan çocuk yasalarımıza göre aile soyadı olarak babanın soyadını almaktadır. Anne ve babanın boşanması veya babanın ölmesi halinde de durum değişmemektedir, çocuk babasının soyadını taşımaya devam eder. Aynı şekilde evlilik dışı dünyaya gelen çocuk babayla soybağı kurulması durumunda babasının soyadını almaktadır. Fakat bazı hallerde velayet hakkına sahip olan anne, çocuğa...

Yazı

ÇOCUĞUN TANINMASI

  Bir çocuk ile babası arasındaki soybağı ilişkisinin kurulması dört yöntemle mümkündür. Bunlar; Çocuğun annesiyle evlilik, Tanıma, Hakim karar ve Evlat edinme yöntemleridir. Bu yazımızda biz çocuğun babası tarafından tanınarak nüfusuna alınması işleminin en kolay yollarından biri olan tanımanın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin açıklamalarda bulunmaktayız. Anahtar Kelimeler: Tanıma, çocuğun tanınması, çocuğun baba nüfusuna alınması, babalık davası,...

Yazı

EVLİLİĞİN İPTAL ETTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

  Evliliklerin sonlanıdırlması denince akla boşanma davaları gelmektedir. Ancak evlilik akdinin sona erdirilmesinin başka yöntemleri de bulunmaktadır. Bir çeşit sözleşme olan evlilik sözleşmesinin diğer sözleşmeler gibi geçersiz olduğu öne sürülerek iptal ettirilmesi de mümkündür. bu yazımızda hangi hallerde evlilik sözleşmesinin iptal ettirilebileceğini ve bu konudaki diğer detayları ele aldık. Anahtar kelimeler: evliliğin iptali, boşanma, eşin...

Yazı

VASİ ATAMA, KISITLAMA, VESAYET ALTINA ALMA İŞLEMİ

  Vesayet hukuku, vesayet altına alınan kişinin korunmasına yönelik bir kurumdur. Yetişkin kişilerin kısıtlanması veya velayet altında olmayan küçüklerin vesayet altına alınması hallerinde kişiye vasi atanmaktadır. Kanunda hangi hallerde kişinin hukuki işlem ehliyetinin kısıtlanarak kendisine vasi atanabileceği düzenlenmiştir. Bunlardan bir kısmı zorunlu kısıtlama sebepleriyken bir kısmı da isteğe bağlı kısıtlama sebepleridir. Bu yazımızda, hangi hallerde...

Yazı

İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME YA DA DÜZELTME DAVALARI

  İsim ve soyisim kişinin kendi tercihiyle belirlemediği halde ömür boyu taşımak ve kullanmak durumunda olduğu tanıtıcılardır. İnsanlarla ilgili belki de ilk kişisel bilgi olarak edindiğimiz isim ve soyisimler ait oldukları kişilerle ilgili bize bir fikir verir, onlarla bir bütünlük arz ederler. Örneğin, “ismiyle müsemma” tabiri de bir kişinin ya da varlığın ismiyle örtüşmesi anlamına...

Yazı

Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu

Çek günümüz ticari hayatında önemli bir ödeme ve tahsilat aracıdır. Ekonomik parametrelerden de en çok etkilenen kambiyo senetleri arasındadır. Türk hukukunda nakit akışında daralma yaşanan dönemlerde çekle ilgili ibraz yasaklarının getirilmesi de bu durumun en canlı örneklerindendir. Çeklerde tahsilat oranlarının azalmasının hukuk düzeninde de yansımaları bulunmaktadır. hukukumuzda karşılıksız çek konusu epey tartışmalı bir alandır. Bir...