KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE AÇILAN TAPU TESCİL DAVALARINDA ÖNCEDEN AÇILAN DAVA ZAMANAŞIMINI KESER Mİ?
Yazı

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE AÇILAN TAPU TESCİL DAVALARINDA ÖNCEDEN AÇILAN DAVA ZAMANAŞIMINI KESER Mİ?

  Bir gayrimenkulün kazandırıcı zamanaşımı ile kazanılabilmesi için gerekli hukuki şartların oluşması ve ardından tapu tescil davası açılması gereklidir. Pek ya önceki açılan tapu tescil davası süre yönünden reddolmuş ve yeniden dava açılmışsa; zamanaşımını kesme durumu söz konusu olabilir mi? Yargıtay Büyük Genel Kurulu 2005/1 Esas ve 2007/1 Karar 19.01.2007 tarihli kararı ile; önceki davanın...

İnşaat Sözleşmesi Nedir?
Yazı

İnşaat Sözleşmesi Nedir?

İnşaat sözleşmeleri iş sahibinin ödemeyi taahhüt ettiği ücret karşılığında, müteahhidin bir eser meydana getirmeyi ve akabinde teslim etmeyi yüklendiği; taraflara karşılıklı borç yükleyen rızai bir akittir.  İnşaat Sözleşmelerine hangi hukuk uygulanır?  Özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile müteahhit arasında akdedilen inşaat sözleşmelerine; öncelikle sözleşme hükümleri ile sözleşme eki ardından; borçlar kanununun emredici ve tamamlayıcı...

  • 1
  • 2