GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
Yazı

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

  Günümüzde hem günlük hayatımızı devam ettirmek hem de iş ve ticaret hayatımızı sürdürmek amacıyla pek çok insan ilişkisi ve iş ilişkisi kurmaktayız. Ticari ve ticari olmayan veya işimizle ya da gündelik hayatımızla ilgili muhatap olduğumuz bu ilişkilerin çoğunluğunu, hukuki ilişkilerden biri olan sözleşmeler aracılığıyla kurmaktayız. Hukukta sözleşmeler, karşılıklı iradelerin uyuşması, verilen söze bağlılık(ahde vefa),...

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE ZAMANAŞIMI
Yazı

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE ZAMANAŞIMI

  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunda zamanaşımı uygulaması nasıl olur? Özet: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı ile kovuşturma işlemleri geçici olarak durmaktadır. Zira kanuna göre HAGB kararı ile uygulanan denetim süresi içerisinde dava zaman aşımı durmaktadır. Denetimli serbestlik süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi ve tedbirlere aykırı davranılması halinde dava zaman aşımı yeniden işlemeye başlayacaktır....

TRAFİK KAZALARI VE BİLİNÇLİ TAKSİR AYIRIMI KAST MI TAKSİR Mİ?
Yazı

TRAFİK KAZALARI VE BİLİNÇLİ TAKSİR AYIRIMI KAST MI TAKSİR Mİ?

Ceza Hukukunda kast ve taksir ayırımının; suça uygulanacak ceza bakımından hali önemli yaptırım farkı bulunmaktadır. Öğreti tarafından dahi tartışmalı bulunan ancak trafik kazaları yargılamalarında oldukça tartışmalı olan konulardan biri kast ve taksir ayırımıdır. Burada bilinçli taksir bakımından inceleme yapılacaktır.Bilinçli taksir, Tck md.22 de yer alan ve kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde...

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Alkol, Uyuşturucu Kullanımı
Yazı

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Alkol, Uyuşturucu Kullanımı

 Trafik kazalarının hukuki ve cezai yönlerinin ayrı ayrı ve kapsamlı olarak incelenmesinde fayda vardır. Trafik kazaları çoğunlukla maddi ve manevi zararın ortaya çıktığı; doğru yargılama yapılmadığı durumlarda da toplum vicdanını sızlatan sonuçları doğurmaktadır. Trafik güvenliğini sağlamak adına hem trafik kanununda hem de ceza kanunda belirli hükümler konulmuştur. Türk Ceza Kanunu md.179 ile düzenlenen Trafik Güvenliğini...

  • 1
  • 2