Yazı

Geçerli Bir Bono Düzenlemek İçin Gerekli Unsurlar

 Belirli şekil koşullarına bağlı ve bir miktar paranın ödenmesi taahhüdünü içeren kıymetli evrak niteliği taşıyan borç senedine bono denmektedir. Bono hazırlanırken uyulması gereken zorunlu ve ihtiyari geçerlilik koşulları mevcuttur.  Zorunlu Şekil Şartları Bahsi geçen zorunlu şekil şartlarına riayet edilmediği takdirde; bono kıymetli evrak vasfını kaybetmektedir. Bunun sonucu olarak da kambiyo evraklarına tanınan takip olanaklarından yararlanılamaz. Senet üzerinde...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI BAKIMINDAN ORTAKLARIN VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet: Limited şirketler sermaye şirketi olarak kurulurlar ve kurulma anı ile birlikte tüzel kişiliğe sahip olmaktadır. Bu andan itibaren sermaye şirketinin kişiliğinin ve haklarının sınırlarını ortakların anlaması bakımından daha en başta sır saklama, bağlılık ve rekabet etmeme gibi yükümlülükler hatırlatılarak gerek ortaklara gerek yöneticilere içinde bulundukları durumun ciddiyeti hatırlatılmak istenmiştir. Ancak her ne kadar sorumluluk...

Yazı

DIŞ TİCARETTE RİSKİ AZALTMA YÖNTEMİ:

TEMİNAT AKREDİTİFLERİ (Stand-by Letter of Credit) Dış Ticarette karşılaşılan en önemli risklerden biri; taahhüt edilen malın sözleşmede belirtilen miktar, cins ve kalitede olmama veyahut bedelin ödenmemesidir. Tarafların genellikle taşıma ve sigorta masrafları gibi maliyetleri düşük tutup kar oranını artırma eğilimi olduğu gözlenmektedir. İç piyasada riskler teminat mektupları, garanti teminatları gibi hususlarla çözülebilirken; uluslararası piyasalarda sistem...

Yazı

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

Uluslararası ticarette satılan malın teslimi, bedelin ödenmesi ve risklerin oluşumu taraflar arasında kabul edilen teslim ve ödeme biçimlerine göre değişiklik göstermektedir. Ödeme biçimlerinin ve riskin daha çok hangi taraf aleyhine olması konusu da ödeme biçimleri ve mal teslimindeki maliyetler ile doğrudan ilgilidir. Hem alıcı hem de satıcı risk almaksızın ticaret yapmak ister ancak her yapılacak...

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN KONULAR
Yazı

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN KONULAR

Boşanma davaları, aileye ve özel hayata dair her konu gibi hassasiyet ve özen gerektiren davalardır. Tarafların ve ortak çocukların gelecekteki hayatlarına yön verecek kararların verildiği davalar olması nedeniyle de dava sürecinin iyi yönetilmesi önem taşımaktadır. Tarafların menfaatlerinin en üst seviyede korunması ve bu süreci yıpranmadan atlatabilmeleri için boşanma sürecinin olabildiğince çabuk sonuçlandırılması hedeflenmelidir. Anlaşmalı boşanma...