VASİ ATAMA, KISITLAMA, VESAYET ALTINA ALMA İŞLEMİ
Yazı

VASİ ATAMA, KISITLAMA, VESAYET ALTINA ALMA İŞLEMİ

    Vesayet hukuku, vesayet altına alınan kişinin korunmasına yönelik bir kurumdur. Yetişkin kişilerin kısıtlanması veya velayet altında olmayan küçüklerin vesayet altına alınması hallerinde kişiye vasi atanmaktadır. Kanunda hangi hallerde kişinin hukuki işlem ehliyetinin kısıtlanarak kendisine vasi atanabileceği düzenlenmiştir. Bunlardan bir kısmı zorunlu kısıtlama sebepleriyken bir kısmı da isteğe bağlı kısıtlama sebepleridir. Bu yazımızda, hangi...

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN HİLELİ İŞLEMLER(MURİS MUVAZAASI)
Yazı

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN HİLELİ İŞLEMLER(MURİS MUVAZAASI)

Mirasbırakan kişi ölmeden önce mirasçılarının bir kısmını mirasından mahrum bırakmak veya normal şartlarda almaları gereken miras paylarını azaltmak amacıyla birtakım işlemler yapabilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre mirasbırakanın ölmeden önce yaptığı ve “mirasçılardan mal kaçırma amacı taşıyan” bu tip işlemler muris muvazaası olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde özellikle kız çocuklarının mirastan daha az pay alması amacıyla bu...

MİRASIN MİRASÇILAR ÜZERİNE GEÇMESİ(VERASET İNTİKALİ) NASIL YAPILIR?
Yazı

MİRASIN MİRASÇILAR ÜZERİNE GEÇMESİ(VERASET İNTİKALİ) NASIL YAPILIR?

  Veraset intikali, ölen kişinin mal ve haklarının mirasçılarına devridir. Mirasın mirasçıların üzerine geçişi kanunen miras bırakanın ölümüyle birlikte gerçekleşmektedir. Ancak bu şekilde geçen miras üzerinde ölenin tüm mirasçıları hep birlikte hak sahibidir. Kimin hak sahibi olduğu ve hak sahipliklerinin oran ve tutarı henüz bilinmez. Mirasın her bir mirasçı üzerine geçişi, miras paylarının belirlendiği bir...

ALDATMA HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
Yazı

ALDATMA HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

  Yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır ki günümüzde boşanmaların birçoğunun temelinde aldatma olgusu yer almaktadır. Türk hukukunda aldatma olgusundan anlaşılan kavram ise “zina” kavramıdır. Zina nedeniyle boşanma davası açılan hallerde, eşin başka biriyle cinsel ilişkide bulunduğunun mutlaka ispat edilmesi beklenmektedir. Yoksa sadece eşin fikrî aldatması ya da cinsel olarak birlikteliğe varmayan sadakatsizlikleri zina kapsamında değerlendirilmez. Zinanın...

ALDATMA HALİNDE ÇOCUKLARIN MANEVİ TAZMİNAT HAKKI BULUNMAKTA MIDIR?
Yazı

ALDATMA HALİNDE ÇOCUKLARIN MANEVİ TAZMİNAT HAKKI BULUNMAKTA MIDIR?

  Hukuk Genel Kurulundan çıkan karar çocuklar bakımından bu yönde manevi tazminat doğmayacağı yönündedir. Yargıtay’ın aldatma sebebi ile yıkılan aile birliğinin zararlarının giderilmesi ve taleplerinin karşılanması konusunda hayli çeşitli kararları bulunmaktadır. Boşanma konulu davalarda ise boşanmaya karar verdikten sonra tarafların birbirlerinden hangi oranda tazminat alabilecekleri ya da ödemek zorunda kalacağı hususudur. Boşanma sebebi ile çocukların...

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN KONULAR
Yazı

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN KONULAR

Boşanma davaları, aileye ve özel hayata dair her konu gibi hassasiyet ve özen gerektiren davalardır. Tarafların ve ortak çocukların gelecekteki hayatlarına yön verecek kararların verildiği davalar olması nedeniyle de dava sürecinin iyi yönetilmesi önem taşımaktadır. Tarafların menfaatlerinin en üst seviyede korunması ve bu süreci yıpranmadan atlatabilmeleri için boşanma sürecinin olabildiğince çabuk sonuçlandırılması hedeflenmelidir. Anlaşmalı boşanma...